2020-10-02 15:55
Komlitt

– Jag brukar kalla patientlagen för en lag helt utan genomslag. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har följt upp lagen och konstaterat att just efterlevnaden av lagen försämrats allteftersom tiden har gått sedan den tillkom 2014 säger Hans-Inge Persson.

Han är aktuell med boken Att utveckla den goda, nära, personcentrerade vården för att bidra till att den personcentrerade vården och därigenom patientlagen (2014:821) får fäste. För patienter har rätt till information om sin vård och att vara delaktig i denna. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys formulerar det: ”Det behövs en samlad strategi för att stärka patientens ställning.” Den personcentrerade vården gör just det, stärker patientens ställning.

– Den personcentrerade vården sprider sig i Sverige och är nu att betrakta som en folkrörelse inom vården. En god och nära vård är inte en ny vårdform och den personcentrerade vården är inte en ny organisationsform. Det finns många goda exempel som jag sett under mina föreläsningsresor. Bäst blir det när högsta ledningen varit involverad berättar Hans-Inge.

Boken är skriven för att den ska kunna användas både på ledningsnivå, om man bestämmer sig för att kliniken eller sjukhuset ska arbeta personcentrerat, och för dig som på en klinik eller avdelning av egen ambition vill utveckla denna etik.

Hans-Inge Persson har flera formella uppdrag inom vård- och omsorgsområdet. Utöver att vara rådgivare och knuten till den statliga centrumbildningen för forskning om personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) är han en del av SÄS ledningsgrupp för att nämna några.