2021-12-08 15:56
Mia Ekman & Malin Edshage

Okej, du har bestämt dig. Det är dags att utveckla ditt självledarskap. För att börja behöver du ett par övningar som ger dig en startpunkt. Det är därför du är här.

Psst! Övningarna för självledarskap kommer ur Självledarskapets grunder – Arbetsbok för ditt självledarskap. Du kan få övningarna som PDF:er här.

Övning 1. Självledarskap

”Självledarskap innebär att agera medvetet utifrån insikt om mina värderingar, mina styrkor och vad som är meningsfullt för mig – basert på en fördjupad kunskap om mig själv där jag är just nu och hur jag utvecklas och lär mig under livet. ”
– Malin Edshage & Mia Ekman, Självledarskapets grunder – Arbetsbok för ditt självledarskap, Komlitt 2021.

Vår vardag och våra liv, består av en mängd olika ögonblick, händelser, val och beslut. Våra beteenden är det som är i centrum för hur vi tar oss an vår tillvaro; vad vi gör, säger, väljer. Det är våra beteenden som kommer till uttryck i de olika roller vi har i våra liv. Vi är barn, föräldrar, hockeytränare, studenter och sjuksköterskor och beter oss antagligen lite olika beroende på vilken roll vi befinner oss i. Och genom våra olika roller är vi en del av en mängd olika grupper: familjen, laget, teamet på jobbet och projektgruppen vi är med i, som i sin tur tillsammans bildar olika sammanhang med olika grader av gemensamma mål – släkten, föreningen eller organisationen vi jobbar i. Samhället är både resultatet av och förutsättningen för hur allt hänger ihop. I väldigt hög utsträckning påverkas var och en av oss av dessa olika system, och våra beteenden påverkar grupper, sammanhang och samhälle.

Vår självinsikt och vårt självledarskap avgör om vi mest åker med och reagerar på yttre omständigheter, eller om vi aktivt väljer hur vi vill leva, bidra, påverka och påverkas. Både inom de områden som vi själva har valt, eller som vi av någon anledning behöver vara en del av.

Det händer att vi möter uppfattningen att självledarskap handlar om förmågan att vara effektiv i olika sammanhang, att använda verktyg och metoder för att strukturera upp sitt liv och sin tillvaro. Personlig effektivitet, hållbarhet och struktur kan absolut vara effekten av ett aktivt självledarskap. För oss handlar däremot självledarskapet om hur och varför jag väljer att använda de verktyg och metoder som står till buds, och medvetenheten om hur mina val ser ut.

Fundera över ditt nuläge

Mitt nuläge – Reflektion

Skapa en startpunkt för dig själv genom att fundera över ditt nuläge:

Fundera över dina roller

Övning 2. Självledarskap och lärande

Bilden av hur vi lär oss och utvecklas har förändrats snabbt under de senaste decennierna. Från uppfattningen att vi människor utvecklas och når vår fulla potential vid ungefär 25 års ålder, för att därefter förvalta och förfina våra förmågor och färdigheter under resten av livet, till att hjärnan och hur vi förhåller oss till världen utvecklas under hela vårt liv. I många sammanhang läggs stort fokus på vårt tekniska lärande, det vill säga nya färdigheter och att bli bättre på det vi gör. Utvecklingen av vårt självledarskap handlar istället i stor utsträckning om en annan typ av lärande – det adaptiva.

Om vi ser oss själva som en behållare så innebär det tekniska lärandet att vi lägger till och förfinar de färdigheter och förmågor som hjälper oss att lösa tekniska problem. Vi lär oss köra bil, blir vassa på att ge feedback, lär oss bygga databaser eller använda avancerad utrustning. Det adaptiva lärandet å andra sidan, innebär att vi utvecklar själva behållaren – vårt jag och hur vi ser på oss själva och världen.

Det tekniska lärandet.

När vi pratar om självledarskap så sker ett viktigt adaptivt utvecklingsskifte när vi slutar att hämta ramarna för våra liv i andras normer och värderingar och vad andra tycker om oss. Genom reflektion och utforskande kan vi istället få syn på och arbeta med att utveckla vår egen behållare. Hur kommer det sig att den är så stor eller liten som vi tillåtit den att bli och vad vill vi fylla den med? Vem vill jag vara utifrån mina egna värderingar, ideal och gränser? När vi gör det här skiftet, förhåller vi oss till vår egen utveckling och ser att jaget är föränderligt, att vi skapar vår egen verklighet. För många sker den här typen av reflektion i samband med 40årskrisen, när någon man älskar blir sjuk eller liknande, men vår förmåga att göra det här adaptiva skiftet finns med oss redan från sena tonåren.

Reflektion

En händelse utan reflektion förblir en händelse.
En händelse med reflektion blir en erfarenhet.
Erfarenhet med reflektion blir insikt = lärande.

Självledarskap och självinsikt går hand i hand. Vårt adaptiva lärande är beroende av att vi tar oss utrymmet att fundera över vad vi är med om och vad vi tar med oss. Så hur kan vi tänka kring reflektion och vilken typ av reflektion kan hjälpa oss att utveckla vårt självledarskap? Hur kommer vi att arbeta med reflektion i den här processen?

Tänk dig att du är på ett fullpackat dansgolv på en högljudd nattklubb. Mitt i dansen, mitt bland alla människor kan du uppmärksamma upplevelsen, rörelserna, värmen, dofterna och människorna. Det ger dig massor med information. Tänk dig sedan att du går en trappa upp och betraktar dansgolvet, människorna, de omgivande barerna och alla som jobbar från balkongen, ovanifrån. Din nya synvinkel berättar helt andra saker för dig. Medveten reflektion tränar oss i förmågan att välja hur vi zoomar in och ut för att utforska våra upplevelser och erfarenheter. Reflektion hjälper oss att nå insikter ur flera olika perspektiv.

Vi kommer att använda olika sätt att fundera över oss själva och vad som är viktigt för oss. Ett sätt att zooma in och ut som vi kommer att återkomma till, är att fråga sig:

  • Vad hände?
  • Vad är din reaktion? Vad tänker du, känner du, vilka farhågor får du, vilka rädslor dyker upp?
  • Om du ställer dig ”på balkongen”, vad får du syn på då? Vilka sammanhang och mönster och relationer blir tydliga? Vad är viktigt?
  • Vad kan du lära dig?

Låt oss testa! Välj en händelse från den senaste veckan som gjort dig glad. Använd frågorna nedan för att reflektera kring händelsen.

Reflektera över en händelse som gjort dig glad

Nu har du gjort två övningar som sätter dig på spåret mot ditt självledarskap. Är du redo att ta nästa steg?

 

Malin Edshage Mia EkmanMalin Edshage är civilekonom och ledarutvecklare.
Mia Ekman är socialantropolog och ledarutvecklare. 

Ute i företag och organisationer i privat och offentlig sektor, arbetar de med att koppla ihop varje persons individuella självledarskap med teamets förmåga att samverka väl mot gemensamma mål.