14/6
Katarina Weiner Thordarson

Om man inte tränar på de svåra samtalen låter man slumpen avgöra om utfallet skall bli bra, hyfsat eller rent av dåligt. Liksom all träning kan det finnas ett motstånd med. Den som vill gå ned i vikt kan tycka att det känns övermäktigt. Vill man bli en skicklig samtalsledare utvecklas kompetensen gradvis. Den riktigt okunnige saknar både vilja och förmåga. En något mer kunnig person har vilja men inte rätt förmåga. Detta steg skulle kunna jämföras med de många som söker till TV programmet Idol. I några fall har till och med en del sökande skällt ut juryn och menat att de inte har kompetens att upptäcka personens unika sångröst. En kompetent samtalsledare har förmåga men kan sakna vilja och motivation. Kanske på grund av att personen behöver svårare utmaningar för att komma vidare. Den riktigt kompetente samtalsledaren har både vilja och förmåga. Man är på rätt plats och arbetar med rätt uppgift

Hur tränar man på det svåra samtalet

Träning kan ske på många olika sätt till exempel att utföra sina dagliga arbetsuppgifter. I dessa möter man svåra samtalssituationer som erbjuder chans till utveckling. Denna form av pedagogik kallas för erfarenhetsinlärning. Vad fungerade bra och mindre bra? Vad kan man lära av det? Vad kommer du fortsätta med och vad ska du sluta med? Man kan även observera andra skickliga samtalsledare. Hur gör de? Hur kommer de vidare då de stöter på motstånd? Hur hanterar de upprörda känslor? Denna form av pedagogik kallas för modellinlärning.

Man kan till exempel läsa boken Svåra samtal – Goda råd från erfarna samtalsledare. 12 mycket skickliga samtalsledare delar med sig av vad de upplever svårt och hur de har uppnått den skicklighet de har idag. Teorier, fakta och egna tankar och upplevelser av samtal ger möjlighet till reflektion över andras men även sina egna svårigheter vilket kan resultera i insikts- eller problemlösningsinlärning. Plötsligt kan ett ljus tändas och man ser klarare på något som har hänt i en samtalssituation. I boken berättar tex en samtalsledare att samtalspartnern rusade ut ur rummet och skrek att hon skulle ta livet av sig. Alla kan sätta sig in i hur svårt det skulle vara. Vad gör man i den situationen? Vad skulle du göra?

Vad brukar vara svårt?

Många oerfarna samtalsledare upplever ofta att det är svårt om personen börjar gråta eller blir ledsen. I samband med att jag har observerat samtalsledare har jag lagt märke till att det stora flertalet samtalsledare pratar för mycket själva. De lyssnar för lite och ställer inte frågor som samtalspartnern måste ”jobba med". Om det finns ett problem som samtalspartnern ”äger" tex sen ankomst, luktar svett, presterar för lite eller fel är det inte ovanligt att samtalsledaren inte ställer frågor om mål, motivation, vilja, känslor och tankar, får samtalspartnern att kontrollera sin verklighetsuppfattning eller ställa frågor att handlingsalternativ, och ber samtalspartnern prestera svar på dessa frågor.

Istället kan samtalsledaren lägga färdiga lösningar eller blir en curlande förälder. Om man tänker att medarbetare och kunder i de flesta fall är vuxna, har rösträtt, är gifta, har egna barn är det märkligt om de inte skulle kunna klara av att svara på frågor om sitt arbete och sina prestationer. Dessa slags svårigheter är förstås inte aktuella för de 12 samtalsproffsen i boken Svåra samtal. Då handlar det om helt andra frågor som de upplever svåra.

Läs mer i boken Svåra samtal. Goda råd från erfarna samtalsledare, och få tillgång till råd och verktyg från 12 riktigt skickliga samtalsledare. Dessa arbetar bland annat som överläkare, psykolog, socionom; jurist på DO, i BRIS telefonjour, som skolledare eller som kriminalpolis.