2019-11-05 16:07
Komlitt

Heltid ska vara normen i alla kommuner 2021. Det låter självklart för de allra flesta men när det är dags att göra förändringen växer motståndet från både ledning och bland medarbetare fort. Det märkte Karin Skarin. Hon vet också vad du ska göra för att lyckas. Du ska aldrig vika dig för motståndet. Aldrig någonsin.

Karin Skarin arbetar som skribent och utredningskonsult och har under flera år projektlett införandet av Heltid som norm i en västsvensk kommun innan SKL och Kommunal slöt sitt avtal. Som projektledare upptäckte hon snart hur komplex frågan är och hur mycket motstånd den möter på alla nivåer. Det svåraste var att försöka förmedla komplexiteten till ledning och andra som skulle driva projektet tillsammans med henne – budskapet var så ångestladdat och avancerat att inte ens upprepning hjälpte.

Vik aldrig för motståndet

Att motståndet var stort i både ledning och bland medarbetare blev snabbt tydligt för Karin. Motståndet ökade dessutom när hon började presentera lösningen för alla berörda. Men varför? En förändring av den här storleken innebär kompromisser, och kompromisser känns ofta som förluster och gör sällan någon glad. Något ni kommer märka är att när ni gör något som gynnar ekonomin så ökar medarbetarnas motstånd och vice versa. Försök att hålla ­balansen men fortsätt framåt!

Förankra intressekonflikten hos ledningen

Ledningen borde gilla lösningar. Här beror motståndet på att man förstår att heltid som norm är en stor och krånglig förändring. Dessutom kommer det att bli arbetstimmar över som inte går att nyttja, något som går stick i stäv med allt ledningen lärt sig om att optimera. Sedan inser man dessutom att lösningen kommer att göra medarbetarna arga eftersom de blir av med förmåner.

Karins råd till alla projektledare är att förankra intressekonflikten hos ledningen. Ja, förändringen kommer att kosta både pengar och kvalitet inledningsvis. Kontinuiteten kommer att förbättras på boende A men försämras på boende B – till en början. Medarbetare kommer att bli arga och då måste ni vara redo med argument och ta diskussionerna när de uppstår. Kräv att ledningen sätter sig in i frågan och är redo att stå för beslutet. Påminn om den långsiktiga vinsten, att en förändrad bemanningsprocess faktiskt leder till bättre kvalité, arbetsmiljö och ekonomi.

Medarbetarna lyssnar inte på projektledaren – de lyssnar på sin enhetschef

Hur ska medarbetarnas motstånd mötas? För deras del är det viktigt att enhetschefen finns där och kan upprepa varför förändringen är viktig. Det går inte att tro att en ­projektledare på en scen med en snygg PowerPoint-presentation kommer nå fram till medarbetarna på två timmar. Eller ens under möten ute på arbetsplatserna. Nej, argumenten som förändrar attityden måste komma från en närmre källa – någon som vet hur det är att jobba på golvet, som själv slitit, och som kan upprepa budskapet varje dag.

En källa som kan säga: ”Ja, jag vet att du fick slita hundår innan du fick din guldrad. Men du, vill du verkligen att andra ska tvingas slita som du? Tror du ens att nån vill det i framtiden?” Sikta på att få medarbetarna att känna att de förstår förändringen. De behöver nödvändigtvis inte gilla den. Enhetscheferna är nyckeln.

Ett positivt utvecklingsarbete kan behöva en bok om ett kamikazeprojekt

Karin fortsatte som projektledare men valde nya utmaningar när Heltid som norm skulle gå över i drift. Men hon fortsatte ändå att fundera mycket på det där efteråt, hur totalt omöjligt det varit att beskriva komplexiteten både vid kortare möten och längre dragningar för chefer, politiker och medarbetare. Alla försök att förklara väckte bara fler frågetecken och mer oro. Var frågan så svår att begripa eller var det något annat som låg till grund för det massiva ­motståndet? Kanske den kommunala bemanningskulturen?

SKL och Kommunals avtal ledde till att Karin fick förfrågningar om att hjälpa andra kommuner i närområdet. Kunde hon göra förstudierna till deras projekt? Väl medveten om hur lätt det är att fastna i motståndet började Karin fundera om hon inte skulle skriva en bok, en som läsaren i lugn och ro kunde ta till sig. En bok som beskriver vad som krävs för att vända en blåval på en skogsstig.