Rita Grünbaum & Elin Holmgren

Rita Grünbaum är genusvetare och har även studerat psykologi i USA. Elin Holmgren är beteendevetare och har en master i socialt arbete. Hon är också utbildad inom kommunikativt ledarskap och inom organisation och ledarskap.

Tillsammans har de arbetat mot våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor, både på operativ och strategisk nivå, i drygt tjugo år. De har grundat Värdighetsverket, där de erbjuder kunskap och processtöd till verksamheter som vill utveckla sitt arbete inom våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor.

Välj bland expertens e-kurser och böcker