2018-10-29 10:28
Malin Stihl

Reflexivt lyssnande i privatlivet

Jag utbildar en av Sveriges kommuns socialförvaltning i MI. Jag åker dit ett par gånger om året för att utbilda. Jag brukar börja med två sammanhängande dagar och sedan följa upp med en tredje dag ett par månader senare.

Vid ett tillfälle då jag kom upp för dag 3, så inledde jag med en liten övning som jag kallar ”Tyck till”. Övningen går ut på att gruppen ställer sig i en stor ring. Någon kommer med ett påstående om MI och tar samtidigt ett kliv in i ringen. Alla deltagare som håller med om påståendet tar också ett steg in i ringen.

Det blir oftast bra diskussioner och ett lite avslappnat sätt att förhålla sig till eventuella svårigheter. Jag gör övningen för att få lite koll på var gruppen befinner sig gällande metoden och vad det kan tänkas ha fastnat i för funderingar. Exempel på påståenden som kan komma upp är ”jag märker att MIs samtalsmetod gör att det blir lättare att nå klienterna” eller ”jag tycker att det är lätt att jobba målinriktat med MI” eller svårigheter som ”jag tycker att det är svårt med reflektioner” eller ”jag glömmer ofta bort att sammanfatta i ett samtal”.

När jag skulle dra igång övningen just denna gång, så var det en man som tog ett kliv in först. Jag minns att jag blev lite nervös då jag tydligt mindes honom från grundutbildningen. Jag minns honom då han stack ut genom att vara väldigt tystlåten under dagarna och sa att han hade svårt med samtal och att han var väldigt blyg. När han nu tog ett steg in så säger han ”jag har MI att tacka för att jag har fått ett mycket bättre förhållande” Alla blir tysta och väntar på en fortsättning. Han säger ”jag har haft det ganska tufft i min relation ett tag och vi har haft svårt att kommunicera. Efter din utbildning så testade jag ett mer reflexivt lyssnande hemma. Jag tänkte på att ställa öppna frågor istället för slutna och på att aktivt reflektera på det min sambo sa. Hon blev överraskad och är så tacksam för att jag visar att jag vill förstå. Det har jag ju alltid velat, men inte förstått hur jag ska förmedla det”

Jag blev så otroligt glad för hans skull och för att han valde att dela med sig. Jag förstod att hans kollegor blev rörda av hans uttalanden.
Detta var nog den bästa start jag kunde få på utbildningsdagen och resten av dagen gick som en dans.

Malin Stihl utbildar och handleder i metoden MI - Motiverande Samtal. Hon har tidigare skrivit Motiverande samtal - mer dans och mindre brottning, Reflektivt lyssnande fungerar och Målbeteende i privatlivet.