2018-03-26 10:45
Malin Stihl

Har du reflekterat över vad som händer i ett samtal när du känner dig riktigt lyssnad på? Kan du känna känslan i kroppen? Jag beskriver känslan som att bli mjukt omfamnad fast av ord. Reflektivt lyssnande är ett sätt att verkligen lyssna på vår samtalspartner.
Inom motiverande samtal, en framgångsrik samtalsmetod vid förändringsarbete med klienter, vet vi att reflektivt lyssnande är viktigt. Det innebär att samtalsledaren reflekterar vad klienten säger genom att återberätta vad klienten sagt.

Tre anledningar till att reflektivt lyssnande fungerar

Reflektivt lyssnande fungerar eftersom klienten både är och känner sig lyssnad på. Men hur går det till?

1. Reflektivt lyssnande för samtalet framåt

Det reflektiva lyssnandet sätter klienten i centrum eftersom samtalsledaren hela tiden återger vad klienten sagt. När vi känner att någon lyssnar på oss berättar vi gärna mer vilket för samtalet framåt.

2. Reflektivt lyssnande förebygger missförstånd

När samtalsledaren återger klientens berättelse utan att ställa frågor som kräver svar har klienten möjlighet att rätta eller utveckla sin berättelse. Det gör att klient och samtalsledare till slut är säkra på att de talar om samma sak och förståelsen ökar.

3. Reflektivt lyssnande fokuserar både på vad klienten säger och menar

Reflektionerna, alltså det samtalsledaren återger, kan vara enkla eller komplexa. De enkla reflektionerna handlar om det klienten faktiskt sagt medan de komplexa handlar om den underliggande meningen. Om klienten säger "Det är svårt att som vuxen lära sig simma" är den enkla reflektionen att återge "Det är svårt för vuxna att lära sig simma." Den komplexa reflektionen kan vara att säga "Du undrar hur du ska kunna lära dig simma i vuxen ålder, vilket du vill göra."

Motiverande samtal tar hjälp av reflektionen för att nå målet

Reflektivt lyssnande fungerar som ett sätt att styra vårt samtal åt det håll som vi satt upp som gemensamt mål.I ett klientarbete där motiverande samtal är vår metod är det till stor hjälp. Kanske vill klienten göra en förändring, men behöver hjälp med att hitta och förstärka motivationen för den. Då kan du som samtalsledare hjälpa till att leda samtalet mot ett hållbart förändringsarbete genom reflektioner.