Hem » Kompetensutveckling för ledning och offentlig organisation » Tillitsbaserad styrning » Tillitsbaserat ledarskap - Från pinnräknande till samskapande

Tillitsbaserat ledarskap - Från pinnräknande till samskapande

Dokument (1)

Produktbeskrivning

Många organisationer försöker idag vända en utveckling med växande detaljstyrning och byråkrati, för att i stället öka handlingsutrymmet för chefer och medarbetare.På så vis kan vi bättre ta vara på den motivation och det omdöme som finns hos såväl anställda som verksamhetens målgrupper. I denna omställning är tilliten avgörande. Därför arbetar allt fler offentliga organisationer med tillit som ledningsfilosofi, även kallat tillitsbaserad styrning och ledning. Grunden är insikter från forskning inom många olika fält. Inriktningen har även fått stöd från Sveriges regering, som en del av en tillitsreform.

Tilliten är ett ansvar för alla, men forskning visar att den framför allt måste börja hos chefer och staber. Därför är ledarskapet centralt. I denna bok får du en introduktion till det tillitsbaserade ledarskapet, med förankring i forskningen. Med tillitsbaserat ledarskap är ditt viktigaste uppdrag som chef är att skapa handlingsutrymme, motivation och strukturella förutsättningar i kärnuppdraget, utifrån behoven i mötet mellan medarbetaren och den verksamheten finns till för. Ett viktigt budskap är att du som chef måste arbeta både med relationella aspekter och med strukturella aspekter för att bygga tillit. Till de strukturella aspekterna hör frågor om styrning och rapportering, strukturer och IT-system.

Boken bygger på en indelning i tre huvudroller i det tillitsbaserade ledarskapet: vägröjare (för att skapa strukturella förutsättningar) samt kompass och coach (för att skapa relationella förutsättningar). Du får konkreta medskick om vad du bör tänka på i varje roll. I boken ingår även diskussionsfrågor och övningar.

Läs mer

Fakta

Artnr: 1634
Streckkod: 9789172512481
Författare Louise Bringselius
Utgivningsår 2021
Format (mm) 150 x 200
Pärm Hårdband
Antal sidor 141

Innehållsförteckning

Smakprov

 

Omdömen

Testa kursen!