1 2 3 4 5
(3.7/5) Baserat på 9 betyg.

Omdöme (0)

Lämna ett omdöme

LSS 2020

LSS 2020 är en nödvändig information- och lärobok för alla som arbetar med frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Den är uppdaterad med med lagändringar som gäller från och med 1 januari 2020.
1+ 340 kr
3+ 323 kr
6+ 306 kr
0

Produktbeskrivning

Alla som arbetar med myndighetsutövning behöver ha aktuell lagstiftning nära till hands för att garantera klienter och brukare en rättssäker samhällsservice. Motsatsen leder till både personligt lidande för den enskilde och slöseri med tid och pengar för att hantera överklaganden. LSS 2020 är en nödvändig informations- och lärobok för alla som arbetar med frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Den klara och begripliga framställningen rätar snabbt ut de flesta frågetecknen kring lagens tillämpning.

Boken har en tydlig struktur:

• Tydliga rubriker som gör att du snabbt hittar rätt avsnitt

• Aktuella lagkommentarer

• Senaste rättsfallen logiskt placerade i förhållande till lagen.

Boken gör det enkelt för både tjänstemän och förtroendevalda att hålla sig uppdaterade. Den fyller också en viktig funktion i utbildningssammanhang vid såväl universitet och högskolor som yrkeshögskolor och folkhögskolor. För exempelvis studenter inom juridik, vård, socialt arbete och socialpedagogik ger boken en bra grund för att förstå lagen och dess användning.

Läs mer

Fakta

Artnr: 1609
Streckkod: 9789172512221
Författare Monica Larsson och Lars G Larsson
Utgivningsår 2020
Format (mm) 170x240
Pärm Mjukband
Antal sidor 216

Innehållsförteckning

LSS 2020

Inledning

LSS – Inledande bestämmelser

Verksamhetens mål och allmänna inriktning

Rätten till insatser

Insatserna för särskilt stöd och service

Särskilda uppgifter för kommunen

Gemensamma bestämmelser om regionernas och kommunernas ansvar

Avgifter m.m.

Dokumentation och gallring

Nämnder

Tillstånd och anmälningsplikt

Enskild verksamhet

Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden (lex Sarah)

Tillsyn

Överklagande m.m.

Straff

Särskild avgift

Rapporteringsskyldighet

Tystnadsplikt

Förbud mot förvandling

Övergångsbestämmelser

Socialförsäkringsbalkens (SFB) bestämmelser om assistansersättning och personlig assistans

Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning

Bilaga: Handläggning av ärenden enligt LSS

Litteratur

Smakprov

 

Omdömen

Andra böcker från samma författare

 • 350 kr
 • Andra böcker från samma kategori

 • 299 kr
 • 203 kr
 • 223 kr
 • 340 kr
 • Andra köpte även

  Kunder som köpt denna vara har även köpt

 • 340 kr
 • 269 kr
 • 274 kr
 • 274 kr