Hem » Vård och omsorg » LSS och assistans » LSS 2018 - Stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS 2018 - Stöd och service till vissa funktionshindrade

1+ 298 kr
3+ 284 kr
6+ 269 kr
0
Lagerstatus: I lager

Produktbeskrivning

LSS 2018 - Stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS 2018 är en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Den klara och begripliga framställningen rätar snabbt ut de flesta frågetecknen kring lagens tillämpning. LSS 2018 är skriven så att den är användbar och relevant för olika slag av läsare, t ex LSS-handläggare, socialsekreterare samt annan personal verksam inom LSS-området. Boken har en tydlig struktur: • Tydliga rubriker gör att du snabbt hittar rätt avsnitt. • Aktuella lagkommentarer. • Senaste rättsfallen logiskt placerade i förhållande till lagen. Boken gör det enkelt för både tjänstemän och förtroendevalda att hålla sig uppdaterade. Den fyller också en viktig funktion i utbildningssammanhang vid såväl universitet och högskolor som yrkeshögskolor och folkhögskolor. För exempelvis studenter inom juridik, vård, socialt arbete och socialpedagogik ger boken en bra grund för att förstå lagen och dess användning. 2018 års upplaga är uppdaterad med lagändringar gjorda till och med 31/12 2017.

Läs mer

Fakta

Artnr: 1539
Streckkod: 978-91-7251-180-4
Författare Monica Larsson & Lars G Larsson
Utgivningsår 2018
Format (mm) 170 x 240
Pärm Mjukband
Antal sidor 195

Innehållsförteckning

LSS 2018 - Stöd och service till vissa funktionshindrade

Inledning

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
En kort historik
En rättighetslag
Grundläggande principer
Tillämpningsfrågor
Dokumentation och handläggning
Statistik om insatser enligt LSS
Förändring och utveckling inom LSS-området
LSS – Inledande bestämmelser
Verksamhetens mål och allmänna inriktning
Rätten till insatser
Insatserna för särskilt stöd och service
Rådgivning och annat personligt stöd
Personlig assistans
Ledsagarservice
Biträde av kontaktperson
Avlösarservice i hemmet
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom
Bostad med särskild service för vuxna eller annan anpassad bostad
Daglig verksamhet
Särskilda uppgifter för kommunen
Gemensamma bestämmelser om landstingens och kommunernas ansvar
Avgifter m.m.
Dokumentation och gallring
Nämnder
Tillstånd och anmälningsplikt
Enskild verksamhet
Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden (Lex Sarah)
Tillsyn
Överklagande m.m.
Straff
Särskild avgift
Rapporteringsskyldighet
Tystnadsplikt
Förbud mot förvandling
Övergångsbestämmelser
Socialförsäkringsbalkens bestämmelser om assistansersättning och om personlig assistans
Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning
Innehåll
Rätten till assistansersättning
Förmånstiden
Beräkning av assistansersättning
Omprövning vid ändrade förhållanden
Utbetalning av assistansersättning
Utbetalning till den försäkrade
Utbetalning till kommunen
Utbetalning till annan
Återbetalning av assistansersättning
Samverkan med kommunen
Uppgiftsskyldighet
Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Inledande bestämmelser
Personal och kontaktpersoner
Avgifter m.m.
Enskild verksamhet
Vissa tillsynsfrågor
Register
Direktåtkomst
Uppgiftsskyldighet
Gallring
Ytterligare föreskrifter
Bilaga: Handläggning av ärenden enligt LSS
Litteratur

Smakprov

 

Andra böcker från samma författare

 • I LAGER 15 FEBRUARILSS 2019 är en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar ...
  309 kr
 • Andra böcker från samma kategori

 • I LAGER 15 FEBRUARILSS 2019 är en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar ...
  309 kr
 • Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt hjälper dig att stödja personer med ...
  189 kr
 • Motiverande samtal är en vanlig metod vid behandlingsarbete – och den fungera...
  259 kr
 • 129 kr