Hem » Vård & omsorg » LSS & assistans » LSS 2017 – Stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS 2017 – Stöd och service till vissa funktionshindrade

1+ 149 kr
3+ 142 kr
6+ 134 kr
0
Lagerstatus: I lager

Produktbeskrivning

Fakta om boken

Artnr: 1497
Streckkod: 978-91-7251-157-6
Författare Monica Larsson & Lars G Larsson
Utgivningsår 2017
Pärm Mjukband

Dokument (0)

Innehållsförteckning

Inledning 

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
En kort historik 
En rättighetslag
Grundläggande principer 
Tillämpningsfrågor 
Dokumentation och handläggning 
Statistik om insatser enligt LSS 
Förändring och utveckling inom LSS-området
LSS – Inledande bestämmelser 
Verksamhetens mål och allmänna inriktning
Rätten till insatser
Insatserna för särskilt stöd och service 
Rådgivning och annat personligt stöd
Personlig assistans 
Ledsagarservice
Biträde av kontaktperson 
Avlösarservice i hemmet 
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom 
Bostad med särskild service för vuxna eller annan anpassad bostad 
Daglig verksamhet 
Särskilda uppgifter för kommunen 
Gemensamma bestämmelser om landstingens och kommunernas ansvar 
Avgifter m.m. 
Dokumentation och gallring 
Nämnder 
Tillstånd och anmälningsplikt 
Enskild verksamhet 
Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden (Lex Sarah) 
Tillsyn 
Överklagande m.m. 
Straff
Särskild avgift
Rapporteringsskyldighet 
Tystnadsplikt
Förbud mot förvandling
Övergångsbestämmelser 
Socialförsäkringsbalkens bestämmelser om assistansersättning och om personlig assistans 
Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning 
Innehåll
Rätten till assistansersättning
Förmånstiden 
Beräkning av assistansersättning 
Omprövning vid ändrade förhållanden 
Utbetalning av assistansersättning 
Utbetalning till den försäkrade 
Utbetalning till kommunen
Utbetalning till annan 
Återbetalning av assistansersättning
Samverkan med kommunen 
Uppgiftsskyldighet 
Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Inledande bestämmelser 
Personal och kontaktpersoner 
Avgifter m.m.
Enskild verksamhet
Vissa tillsynsfrågor
Register
Direktåtkomst 
Uppgiftsskyldighet
Gallring 
Ytterligare föreskrifter 
Bilaga: Handläggning av ärenden enligt LSS 
Litteratur 

Smakprov

 

Andra böcker från samma författare

 • LSS 2018 - Stöd och service till vissa funktionshindrade är en nödvändig upps...
  298 kr
 • Andra böcker från samma kategori

 • Motiverande samtal är en vanlig metod vid behandlingsarbete – och den fungera...
  259 kr
 • LSS 2018 - Stöd och service till vissa funktionshindrade är en nödvändig upps...
  298 kr
 • Arbetsbok: Respond - värdegrunden i vardagen.Bemötande är ett centralt begrep...
  129 kr
 • Socialtjänstlagen 2018 är sedan lång tid en nödvändig uppslagsbok för alla so...
  298 kr