Hem » Ledning & organisation » Kommunens ekonomi - så funkar det!

Kommunens ekonomi - så funkar det!

1+ 267 kr
3+ 254 kr
6+ 241 kr
0
Lagerstatus: I lager

Produktbeskrivning

Fakta

Artnr: 1468
Streckkod: 978-91-7251-140-8
Författare Anna Cederqvist
Utgivningsår 2013
Format (mm) 165x240
Pärm Mjuka pärmar

Innehållsförteckning

Hållbar ekonomi – en förutsättning för välfärdsuppdraget

1. Den kommunala ekonomin
De svenska kommunerna
Kommunernas verksamheter
Vad påverkar kommunens ekonomi?
Kommunens organisations- och samverkansformer
Organisation av den egna verksamheten
Samverkansformer med andra kommuner/regioner
Kommunal verksamhet konkurrensutsätts

2. Vad reglerar kommunens ekonomi?
Kommunallagen
Kommunal kompetens
Grundläggande principer
Kommunal redovisningslag
Normerande organ
Kommunens egna regelverk – policies och riktlinjer
Etik – när lagar och regler inte räcker till

3. Kommunens ekonomi – centrala begrepp
Grundläggande företagsekonomiska begrepp
Utgift – Kostnad – Utbetalning
Inkomst – Intäkt – Inbetalning
Redovisning – siff rorna systematiseras
Resultaträkning
Resultaträkning Drömköping
Vilken information ger resultaträkningen?
Balansräkning
Balansräkning Drömköping
Vilken information ger balansräkningen?
Kassafl öde
Kassafl ödesanalys Drömköping
Vilken information ger kassafl ödesanalysen?
Investeringarnas fi nansiering
Finansiell analys
Investeringar
Vad är en investering?
Olika typer av investeringar
Kapitalkostnader
Investeringsvolym
Investeringsbudget och investeringsredovisning
God ekonomisk hushållning, god avkastning och betryggande säkerhet
Kommunen kan utjämna resultat mellan åren
Finansfunktionen
Likviditetsplanering
Skuldförvaltning
Kapitalförvaltning
Kommunal borgen
Finanspolicy.

4. Vad får medborgarna för skattepengarna?
Vad är kvalitet i en kommun?
Analys – äldreomsorgen i Drömköping
Produktivitet
Eff ektivitet
Medborgarna tycker till
Förbättringsarbete
Jämförelser – för utvecklings skull

5. Året runt med ekonomi
Planeringsprocessen
Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys
Nämnderas budgetarbete och budgetberedning
Formella krav på budget- och verksamhetplanen
En kommunal driftsbudget och resultaträkning blir till
Nämndernas budgetarbete
Det handlar om verksamhet
Olika metoder för budgetering
Uppföljningsprocessen
Delårsrapporter
Årsredovisning
Budgetuppföljning i Drömköping

6. Revision
För medborgarnas trygghet
Granskning
Revisionsberättelsen – får kommunstyrelsen ”godkänt” eller inte?

7. Intern kontroll
Varför intern kontroll?
Ansvar
Är det nödvändigt med intern kontroll?

8. Kommunernas intäkter
Intäkternas fördelning
Kommunalskatt
Skatteunderlag
Skattesats
Kommunalekonomisk utjämning – ett ädelt syfte
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning - Robin Hoods idéer i praktiken
Strukturbidrag och införandebidrag
Regleringspost
Fastighetsavgift

9. Kommunens kostnader
Verksamheternas kostnader
Kommunens kostnader kan jämföras
Pensioner
Blandad modell för redovisning av pensioner
Olika sätt att möta pensionskostnadernas ökning

10. Utmaningar för den kommunala ekonomin
Befolkningsförändringar påverkar
Stora investeringsbehov sätter press på ekonomin
Utanförskap kostar pengar – nya kalkylmodeller på väg
Hållbar ekonomi – några goda exempel
Källor 
Appendix 
Resultaträkning Drömköping
Balansräkning Drömköping

Smakprov

 

Andra böcker från samma författare

 • I varenda en av Sveriges 290 kommuner arbetar man dagligen med demokrati, väl...
  267 kr
 • Andra böcker från samma kategori

 • Förändringskraft i en ny tid – Medvetet utvecklingsarbete och möten med menin...
  359 kr
 • En introduktion till tillitsbaserad styrning och ledning speciellt för prakt...
  199 kr
 • Boken innehåller, förutom en beskrivning av dagens sjukvårdsorganisation på s...
  179 kr
 • Du får en snabb och lättläst introduktion till din nya roll som politiker ell...
  249 kr