2022-06-15 15:32
Komlitt

Tjänsteperson! Nu har valet varit. Du vet vad det innebär. Du måste snart lära upp dina nya chefer, alltså politikerna, i hur kommunen fungerar. Gör det lite lättare för dig och ta rygg på Politikerutbildningen 2022.

Hur har vi tänkt när vi satte ihop en utbildning för politiker åt er?

Bra fråga! Den får Peter Söderholm (VD) svara på! Häng med.

Vad är det viktigaste för en ny kommunpolitiker att sätta sig in 2022?

Peter Söderholm– Politikerrollen innehåller många olika uppgifter, men jag skulle säga att som helt ny politiker är det helt central att förstå hur en kommun egentligen fungerar – hur arbetet vilar på lagstiftning som i sin tur styr hur beslut fattas. Det är ju huvudsyftet med uppdraget att påverka inriktningen på besluten i linje med de väljare hen representerar och det parti man tillhör. Utan gedigna kunskaper om detta klarar man inte sitt uppdrag.

 

Hur syns det i vår utgivning?

Peter Söderholm– Nu inför valet syns det genom nya uppdaterade utgåvor av Ny i Politiken av Ulf G Eriksson, Kommunen och Kommunens ekonomi av Anna Cederqvist. De är perfekta introduktioner för både nya politiker och nya tjänstepersoner. Och det syns även i vår övriga utgivning som alltid tar sin utgångspunkt i det offentliga uppdraget. Det är ett speciellt uppdrag och det är fundamentalt att ha det med sig när man sköter uppdraget.

 

Om du skulle rekommendera en av böckerna ur Politikerutbildningen 2022, vilken väljer du då?

Peter Söderholm– Jag skulle börja med Ny i politiken. Som namnet antyder är den boken bred introduktion till uppdraget. Fortsätt med Kommunen – 290 byggstenar i demokratin för att förstå de lagar och regler som styr verksamheten och hur beslut fattas och genomförs.

 

– Avsluta med Kommunens ekonomi för att sätta dig in i de ekonomiska förutsättningar som möjliggör alla de verksamheter som behöver fungera för att medborgarna ska kunna få den service de både behöver och önskar – och som lägger grunden för ett välfungerande samhälle.

Kurslitteraturen i Politikerutbildningen 2022

Från det mest basiala inom politiken till riktigt djupdyk i upphandlingar. Sätt samman en utbildning som passar just er kommun. Vill du ha hjälp att skräddarsy den? Mejla Peter! Förresten, passa på att slänga med en bok eller e-kurs till dig själv – du vill också utvecklas i din roll!

Vill du vara först med det senaste inom tillit? Då tar du med Louise Bringselius senaste bok!

Tillit för politiker av Louise BringseliusAtt verka med och för tillit som politiker av Louise Bringselius

I den här boken får du en introduktion till hur du som förtroendevald politiker kan verka med och för tillit. Målet är en styrning som tar vara på kunskap och omdöme hos medarbetare och medborgare, genom lyhördhet och handlingsutrymme. När de styrs med tillit kan offentliga verksamheter bli mer innovativa, serviceinriktade, effektiva och attraktiva som arbetsgivare.

Förhandsbeställ ditt exemplar här! I lager november 2022.

 

 

Ny i politikenNy i politiken av Ulf G Eriksson är här i sprillans ny utgåva för 2022 

Har du fått ditt första politiska uppdrag? Eller är det läge för en uppfräschning av de regler och lagar som styr arbetet? Ny i politiken är en väletablerad, lättläst guide för dig som är förtroendevald eller tjänsteman i kommun eller region.

Här kan du läsa om dina rättigheter och skyldigheter, om arbetet i fullmäktige, styrelser och nämnder samt andra kloka råd. Du får en snabb och lättläst introduktion till din nya roll som politiker eller tjänsteman. Oavsett bakgrund fordras det delvis nya kunskaper, för att kunna ta ditt ansvar och motsvara väljarnas förtroende.

 

 

Kommunen 290 byggstenar i demokratinKommunen – 290 byggstenar i demokratin av Anna Cederqvist

Boken innehåller grundläggande kunskaper om kommunen och dess verksamheter som riktar sig till såväl förtroendevalda som tjänstepersoner. Den tar upp hur ett ärendes gång ser ut och reder ut begreppen kring kommunens ekonomiska arbete.

I varenda en av Sveriges 290 kommuner arbetar man dagligen med demokrati, välfärd och samhällsservice. Men hur går det till i praktiken? Anna Cederqvist, kommundirektör i Vara, håller dig tryggt i handen.

 

 

Kommunens ekonomi – så funkar denKommunens ekonomi – Grunden för en god välfärd av Anna Cederqvist

Du följer verksamheten i den fiktiva kommunen Drömköping genom arbetet med bland annat budgetarbete, uppföljning och analys av äldreomsorgens ekonomi och verksamhet.

Anna Cederqvist ger dig tillgång till grundläggande kunskap om kommunal ekonomi, dess förutsättningar och utmaningar. Hon beskriver den kommunala ekonomins delar på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt. Centrala ekonomiska begrepp och sammanhang förklaras tydligt.

 

 

Kommunal NämndadministrationNämndadministration kan vara riktigt klurigt

Men inte med den här handboken. I boken beskrivs lagar och regler för t.ex. genomförande och dokumentation av kommunala sammanträden. Den tar upp offentlighet, sekretess, ärendehantering och ger därutöver tips på olika nämnd- administrativa rutiner.

Boken är riktad till nämndsekreterare, men är också till stor nytta för ordförande i fullmäktige, kommunstyrelse eller nämnder. Eftersom nämndsekreterarens arbetsuppgifter hör ihop med många andra rutiner och områden passar boken även registratorer, arkivarier, handläggare, IT-ansvariga och webbredaktörer.

 

 

Vägar till den goda affärenVägar till den goda affären är för dig som vill djupdyka i upphandlingens förlovade land

Alltför många diskussioner om upphandlingar handlar om vad reglerna säger och för lite om vad som leder till en bra affär och till att seriösa leverantörer gynnas. Förvisso behövs juridik och konkurrens, men också gammaldags handelskultur och samverkan. Fel fokus kan bli mycket dyrt för vårt samhälle och gynna fel typ av företag.

Boken är inte bara en tankeställare för dig som själv deltar i upphandlingar utan också för andra som berörs av resultatet av upphandlingar och även för leverantörer. Genom att förstå möjligheterna kan du föra en bättre dialog.

 

 

Grattis du är förtroendevald

Grattis! Du är förtroendevald av Lena Hörngren

Förtroendevald – känn på det ordet en stund och njut. Att vara vald för att man har människors förtroende är något att vara stolt över. Det är en position som ger möjligheter och som förpliktar. Du är en representant: för ditt parti, för dem som har valt dig och för din kommun.

Du får till exempel lära dig om den demokratiska processen, som du nu är en del av. Den innehåller även nyttiga råd för dig i kontakten med journalister eller när hanterar sociala medier. Allt för att du ska vara effektiv med att föra ut ditt budskap.

 

 

Tillitsbaserat ledarskapLouise Bringselius klassiker finns

på minst ett skrivbord i varje kommun

Det  är sant! Arbetet med tillit som ledningsfilosofi fortsätter, även efter valet. 

Louise Bringselius lyfter här fram tre huvudroller i det tillitsbaserade ledarskapet: kompass (för att tydliggöra uppdraget), coach (för att skapa relationella förutsättningar) och vägröjare (för att skapa strukturella förutsättningar). Du får konkreta medskick om vad du bör tänka på i varje roll. I boken ingår även diskussionsfrågor.

 

 

SamhällsorienterinKrig och klimatkriser = flyktingströmmar

Och då är det viktigt att vi har en fungerande och hållbar integration i Sverige. Den är varenda kottes ansvar! 

Samhällsorientering – för en hållbar integration fogar samman samhälle, civilsamhälle och stat kring en stor och genomgående tematik – hållbar integration. Det är en bred, och samtidigt djupt insiktsfull, introduktion till dagens Sverige. Ett Sverige som på avgörande punkter drastiskt förändrats och inte längre har så mycket gemensamt med det Sverige vi levde i för bara några decennier sedan. Ett Sverige som förändrats på sätt som har fått väsentliga konsekvenser för hur vi förstår och arbetar med integration.

 

 

Behöver ni en helt annan utbildningsinsats?

Då hjälper vi till. Vi kan:

  • Göra om era interna kurser till e-learning
  • Uppdatera existerande e-kurser efter era nya behov
  • Ta fram större utbildningsinsatser för hela eller delar av verksamheten


Mejla Peter