2019-02-08 13:30
Lennart & Ylva Lindén

Det är mycket nu och det lär inte bli mindre! Möten och sammanträden på jobbet är många och ineffektiva. Ointressanta mail står som spön i backen. Din energi förbrukas genom massor med meningslösa och tidsödande avbrott!

Känns det igen? Ett antal utredningar visar att det bara är en ganska liten del (ca 20 %) av våra arbetsuppgifter som bidrar effektivt till resultatet. Vi stressar runt och ”släcker bränder” i vardagens brådska och lägger kraft på mycket som inte bidrar till någonting förutom stress och en känsla av otillräcklighet.
Det är viktigare att göra rätt saker än att göra saker rätt!

Tänk om du lägger en massa energi på att göra saker rätt och det ändå är fel saker som du håller på med. Det är som att orientera sig genom Stockholms gator med den absolut bästa och mest rättvisande kartan som finns över London.
Använd planeringsmatrisen för att få kontroll över dina arbetsuppgifter. De fyra boxarna ger dig möjlighet att sortera bort det oviktiga och satsa på det viktiga.
Du får balans i tillvaron. Du minskar din stressnivå och du får energi över till att leva.

Planeringsmatrisen hittar du här. Ladda ner den direkt!