2020-09-30 11:18
Komlitt

Kapitel 5: Så planerar du din kompetensutveckling

Att du läser det här visar att du vet hur viktigt det är att du håller dig uppdaterad och utvecklar dina färdigheter! Nu vill du börja planera din egen kompetensutveckling. För så går det ofta till – att du får hålla kolla på och föreslå utbildningar för din arbetsgivare.

Men både du och arbetsgivaren har ett ansvar för att planera din kompetensutveckling. Arbetsgivaren har ett strategiskt perspektiv på verksamhetens kompetensbehov, medan du är den med bäst insikt i vad just du behöver. Följ vår checklista för att kartlägga din situation!

1. Identifiera dina skavsår och dina lyckorus

Första steget är att försöka ringa in VAD du behöver kompetensutveckling inom. Ja, helt enkelt att få koll på vilka kompetenser du har idag och vilka du saknar, eller behöver förbättra. Här kan dina känslor under en vanlig arbetsvecka avslöja ganska mycket och de är en bra bas när du ska planera din kompetensutveckling.

Fundera på:

  • Skavsår. Vilka situationer upplever du som utmanande? Finns det uppgifter du helst undviker eller skjuter upp? Om ja, vad skulle du kunna utveckla för att dessa ska bli mindre jobbiga?

  • Lyckorus. När känner du nyfikenhet? Finns det ny forskning, kompetenser utanför din yrkesroll eller annorlunda arbetsuppgifter som ger dig “pirr i magen”? Försök beskriva i ord vad det är du tycker är intressant.

2. Sätt in i stor och liten kontext

När du har kommit fram till några kompetenser du skulle vilja utveckla – som att hålla svåra samtal, att kvalitetssäkra eller arbeta med tydliggörande pedagogik – är det bra att sätta dem i kontext. Dels vad de skulle betyda för dig, dels vad de skulle innebära för verksamheten i stort.

Fundera på:

  • Organisatorisk kontext. På vilket sätt är kompetenserna strategiskt viktiga för din arbetsplats? Bidrar de till effektivt utförande i din yrkesroll eller organisatorisk utveckling på ett större plan? (Läs gärna mer om de två typerna av kompetensutveckling i offentlig sektor i kapitel 3!)

  • Personlig kontext. Hur kan du använda kompetenserna i din framtida karriär? Kan du framtidssäkra din anställning, få andra yrkesroller, utökat ansvar och/eller högre lön?

3. Lek med sinnen och form

Det tredje steget i att planera din kompetensutveckling handlar om hur du kan lära dig de nya kompetenserna. Försök göra kompetensutvecklingen så lustfylld och vardagsnära som möjligt – då ökar chanserna att den blir av och att nya kunskaper omsätts till handling.

Tänk på att:

  • Se det som en process. Utgå från stegen inhämta, förstå och göra (som också beskrivs i kapitel 3, se länk ovan) och låt din kompetensutveckling ta tid, särskilt om det gäller komplexa områden.

  • Blanda olika sinnen och former. Allt från Youtube-videor, böcker, poddavsnitt, tidskrifter och schemalagd tid för reflektion till e-learning, onlinekurser, seminarier, utbildningar och diskussioner med kollegorna kan användas för kompetensutveckling.

4. Stäm av upplägg, tid och resurser

Det fjärde och sista steget är att diskutera din kompetensutveckling med din chef. Lägg fram det du kommit fram till ovan och argumentera för din sak. Du kanske inte får precis som du önskar, men oavsett utfall är det viktigt att ni har samma uppfattning om upplägg, tid och resurser när mötet är över.

Prata om:

  • Upplägg. Är din arbetsgivare öppen för kompetensutveckling i andra former än kurser? Se till att du har mandat att vara kreativ eller att specificera ditt upplägg ordentligt, så att ingen tittar snett på dig senare för att du googlar, kollar TED Talks eller läser en kurs på distans under arbetstid.

  • Tid. Är du och din chef överens om hur mycket tid som krävs? Kunskapsinhämtning räcker oftast inte, utan behöver kompletteras med till exempel reflektion, övning och handlingsutrymme för att det ska ske en förändring.

  • Resurser. Är kostnaden rimlig? Skaffa er en gemensam bild över eventuella anmälningsavgifter, inköp av material (som it-program, böcker och annat) samt tidsåtgång från kollegor.

Texten ovan är del 5 av 9 i Komlitts kompetensguide för offentlig sektor. Föregående kapitel gav fyra argument till varför kompetensutveckling är viktigt, för såväl dig själv som din arbetsgivare. Nästa del handlar om hur du som chef organiserar kompetensutveckling av personalen.