Kompetensutveckling för
er med uppdrag i offentlig sektor.

Offentlig sektor bygger hållbara samhällen först när kompetensförsörjningen fungerar. Det är vår övertygelse.

Komlitt tar fram utbildningsinsatser, digitala som hybridvarianter, på verksamhets-, team- och individnivå som ligger nära verksamheten och medarbetarens uppdrag. Det har vi gjort sedan 1993. Störst är vi inom vård & omsorg, ledning & organisation och socialtjänst & arbetsmarknad.

Från kunskap till kompetens

Kompetensutveckling är egentligen enkelt. Ny kunskap ska omsättas till praktiskt handling. Då blir kunskapen kompetens.

Om en utbildningsinsats ska leda till kompetensutveckling behöver följande saker vara på plats:

 • Det finns utrymme i verksamheten för implementering av den nya kunskapen. Medarbetarna får lov att använda sina nya färdigheter.
 • Utbildningsinsatsen bygger på flera olika pedagogiska grepp: reflektioner, diskussioner och relevans för att nämna några. Läs mer om vår pedagogiska modell här.
 • Ledningen och chefer på alla nivåer främjar nyfikenhet och livslångt lärande i verksamheten.

 

Kompetensutveckling när ni behöver

Vi vilar på tre ben:

 1. konsultuppdragen
 2. utbildningar på uppdrag
 3. utbildningsprodukter i egen webbshop

Ni väljer vad som passar era behov bäst. Osäker på vad som passar? Hör av dig!

Konsultuppdrag

 • Vi gör nuläges- och behovsanalysen.
 • Vi producerar och genomför.
 • Vi följer upp och utvärderar insatsen.

Passar utbildningsinsatser på vermksamhets- och teamnivå.

Läs mer

Utbildning på uppdrag

 • Vi digitaliserar och uppdaterar era utbildningar.
 • Vi producerar och genomför vid behov.
 • Vi hjälper er att välja rätt experter.

Passar utbildningsinsatser på verksamhets- och teamnivå.

Produkter i butiken

 • E-kurser i din egen takt
 • Böcker, både teori- och arbetsböcker.
 • Brädspel och kortlekar för teamet.

Passar utbildningsinsatser ni sätter samman på egen hand, ofta på team- och inidividnivå.

Till butiken

Ta hjälp av oss för att uppfylla målen inom:

Peter Söderholm, VD
peter.soderholm@komlitt.se

Läs mer

Josefin Axelsson, utbildningsdesigner
josefin@komlitt.se

Läs mer

Emma Holmström, marknadsansvarig
emma@ordstark.se

Läs mer

Komlitts experter
Läs mer om dem här