Det här är Komlitt

Om du känner till Komlitt sedan innan vet du att vi har varit ett renodlat bokförlag för offentlig sektor. Den kompetensutveckling du letat efter finns fortfarande här. Men nu i flera olika former! Här tror vi nämligen på tillitsbaserad kompetensutveckling som ger varenda person som har ett uppdrag inom offentlig sektor rätt kunskap.

Du som läser det här är bekant med välfärdens utmaningar. Ni ska göra mer med mindre samtidigt som samhället ställer högre och högre kvalitetskrav på er. Samtidigt ska ni rekrytera talangerna och både lyckas med att behålla och utveckla dem. Det är utmaningar i sin rätta bemärkelse. Hur tar du hjälp av Komlitt för att klara av detta?

Tror du också på att rätt förutsättningar för medarbetaren är nyckeln?

Vi tror på att med rätt förutsättningar vill alla medarbetare bidra och utvecklas i arbetet. En sådan förutsättning är att ge medarbetarna tillgång till kompetensutveckling som verkligen gör skillnad för dem.

I sin tur ger det dig kompetenta medarbetare som skapar hög kvalitet och stannar kvar samtidigt som de utvecklar sig själva och verksamheten.

Vill du också se en välfärd som uppfyller uppdraget?

Bra! Då har vi samma mål! En del i att lyckas uppfylla uppdraget handlar om att ni måste se till att ni har tillgång till aktuella kunskaper inom ert område. Hur ska ni annars hålla takten med omvärlden?

Att ge dig och dina medarbetare tillgång till anpassad kompetensutveckling som går att ta till sig när det passar er, det är riktigt bra. Det ger dessutom medarbetare med rätt kompetenser på rätt platser som ofta känner ett ansvar för sina uppdrag och fortsatta utveckling.

Vilken hjälp får du av oss?

Du får hjälp att genomföra kompetensutveckling som gör skillnad. Oavsett om det är din egen eller hela personalgruppens.

  • Analysera ert kunskapsbehov.
  • Rekommendera kompetensutvecklingsinsatser efter dina behov.
  • Utveckla, samordna och driva era utvecklingsprocesser.
  • Samla aktuell kunskap för välfärden på ett  och samma ställe för lättare kompetensförsörjning.

Peter Söderholm

Peter Söderholm, VD och förlagschef

Du som använder våra produkter ställer höga krav på oss. Det är stimulerande. Det gäller att utmana läsaren till att ta sin kompetens till nästa nivå – och ge dem redskapen de behöver för att kunna ta det klivet.

Jag har lyckats med mitt jobb när experterna känner att de ytterligare spetsat sina budskap, och när de som använder våra böcker och kurser snabbt går igång med att göra kunskapen till sin egen. Det är utmanade att jobba mot yrkesverksamma eftersom de redan är väldigt kunniga och dessutom vill se en omedelbar användbarhet i sin yrkesvardag. 

Läs mer

Zizou Nasir

Zizou Nasir, Customer Success Manager

Det är spännande att hjälpa dig hitta rätt kompetenser och kunskaper, till både dig och dina medarbetare.

Våra kunder arbetar inom offentlig sektor och de delar gärna med sig av sina utmaningar och behov. Det ger i sin tur oss en överblick över aktuella ämnen hur vi kan omvandla det till en insats för att lösa en utmaning eller öka en kompetens. 

Läs mer

Dunya Kermanj

Dunya Kermanj, digital designer

Jag skapar förutsättningar för att du enkelt ska ta dig igenom och klara din e-kurs. Hur? Genom pedagoiska modeller och användarcentrerad design! Samtidigt passar jag på att lära mig lite mer om vad du i offentlig sektor behöver.

Även om vi lever i en värld där vi präglas av teknik så kan det fortfarande vara lite främmande för individen. Jag är däremot imponerad av våra kunder som faktiskt vågar att ställa om och testar nya sätt att ta till sig kunskap.

Läs mer

Emma Holmström

Emma Holmström, marknadsansvarig

Vill du vara en del av bloggen? Dela med dig av ett spännande projekt? Hör av dig! För mig är nämligen det livslånga lärandet bland det häftigaste som finns. Hur du gör i din verksamhet, det lyssnar jag gärna på.

Annars håller jag dig uppdaterad om det allra senaste inom kompetensutveckling för offentlig sektor – från Komlitts hörn av utbildningsvärlden.

Läs mer

 

Komlitt grundades 1993 av Jan-Inge Hansson och Stefan Martinsson, två passionerade utbildare inom kommunal ekonomi. Sedan dess hämtar människorna i den offentliga sektorn fyller sitt kunskapsbehov genom kompetensutveckling hos Komlitt. Utbildningstjänsterna har sedan dess breddats från kommunens ekonomi till att innehålla något för välfärdens alla delar. Från ledarskap, lagtexter och IBIC till LOU och kvalitetssäkring.