2017-02-28 10:51

Ett av många starka ögonblick i Vilhelm Mobergs Utvandrarna är när Karl-Oskar berättar för sin hustru Kristina om sina planer på att flytta till Amerika. Karl-Oskar har tänkt länge, vägt för- och nackdelar, skapat sig en drömbild av Amerikat och smitt resplaner tillsammans med sin bror Robert. Allt detta innan han delar sina tankar med sin hustru. Karl-Oskar bäddar för motstånd. Kristina tvärvägrar förstås, det är bland det dummaste hon har hört. Hon vill inte flytta till ett ställe hon inte känner till.

Vi vet alla hur det går, Karl-Oskar får med sig sin Kristina till slut. Men kanske hade det kunnat ske något snabbare och med mindre smärta och konflikter. Liknande draman utsållar sig varje dag i våra organisationer. Någon eller några har en förändringsidé, grunnar på den ett tag, väger för- och nackdelar, finslipar och börjar tycka att det är en rätt lysande förbättring. Man presenterar sin idé eller kanske till och med sitt beslut för berörda parter och tror att omgivningen på något magiskt vis ska vissla och klappa händerna.

Utan förändring avstannar utvecklingen i alla organisationer. I min bok Förändringskraft i en ny tid delar jag med mig av verktyg, inspiration och mod till dig som vill involvera fler i din verksamhets viktiga utvecklingsarbete. Genom många konkreta exempel från olika verksamheter får du kunskap och idéer för hur du kan genomföra meningsfulla förändringar på ett medvetet sätt, med en hög grad av involvering av berörda parter. Då kan du undvika Karl-Oskars misstag!

Greta Rask

    Vill du lära dig mer om detta? Börja här!