Det här är Komlitt

Om du känner till Komlitt sedan innan vet du att vi har varit ett renodlat bokförlag för offentlig sektor. Den kompetensutveckling du letat efter finns fortfarande här. Men nu i flera olika former! Här tror vi nämligen på tillitsbaserad kompetensutveckling som ger varenda person som har ett uppdrag inom offentlig sektor rätt kunskap.

Du som läser det här är bekant med välfärdens utmaningar. Ni ska göra mer med mindre samtidigt som samhället ställer högre och högre kvalitetskrav på er. Samtidigt ska ni rekrytera talangerna och både lyckas med att behålla och utveckla dem. Det är utmaningar i sin rätta bemärkelse. Hur tar du hjälp av Komlitt för att klara av detta?

Tja, vad sägs om tillitsbaserad kompetensutveckling som anpassas efter din verksamhet? Den tillitsbaserade kompetensutvecklingen läser du mer om här.

Tror du också på att rätt förutsättningar för medarbetaren är nyckeln?

Vi tror på att med rätt förutsättningar vill alla medarbetare bidra och utvecklas i arbetet. En sådan förutsättning är att ge medarbetarna tillgång till kompetensutveckling som verkligen gör skillnad för dem.

I sin tur ger det dig kompetenta medarbetare som skapar hög kvalitet och stannar kvar samtidigt som de utvecklar sig själva och verksamheten.

Vill du också se en välfärd som uppfyller uppdraget?

Bra! Då har vi samma mål! En del i att lyckas uppfylla uppdraget handlar om att ni måste se till att ni har tillgång till aktuella kunskaper inom ert område. Hur ska ni annars hålla takten med omvärlden?

Att ge dig och dina medarbetare tillgång till anpassad kompetensutveckling som går att ta till sig när det passar er, det är riktigt bra. Det ger dessutom medarbetare med rätt kompetenser på rätt platser som ofta känner ett ansvar för sina uppdrag och fortsatta utveckling.

Vilken hjälp kan du få av oss?

Vill du få hjälp och stöd i arbetsplatsbaserat lärande för välfärdsorganisationen? Då är det våra rådgivare du ska prata med för att:

  • Analysera ert kunskapsbehov.
  • Utveckla, samordna och driva era utvecklingsprocesser
  • Samla aktuell kunskap för välfärden på ett ställe för lättare kompetensförsörjning.

Det sista kan du läsa mer om. Det är vår tillitsbaserade kompetensutveckling det handlar om.

Peter Söderholm
VD Komlitt AB
peter.soderholm@komlitt.se

Komlitt grundades 1993 av Jan-Inge Hansson och Stefan Martinsson, två passionerade utbildare inom kommunal ekonomi. Sedan dess hämtar människorna i den offentliga sektorn fyller sitt kunskapsbehov genom kompetensutveckling hos Komlitt. Utbildningstjänsterna har sedan dess breddats från kommunens ekonomi till att innehålla något för välfärdens alla delar. Från ledarskap, lagtexter och IBIC till LOU och kvalitetssäkring.

Postadress:
Rönnowsgatan 8 C, 252 25 Helsingborg

Besöksadress:
Bredgatan 11, 252 25 Helsingborg

PS. Vårt systerförlag Hegas ger ut specialbearbetade lättlästa barn- och ungdomsböcker.
Du hittar dem här www.hegas.se

Mer information om oss som jobbar här hittar du på vårt moderbolag Ordstarks hemsida www.ordstark.se