Ola Polmé

Vem är du?
Jag är förutom författare och förläsare sjuksköterska och fd enhetschef. Idag arbetar jag med utveckling av demensvård där jag koncentrerar mig på beteendestörningar i samband med demens och andra intellektuella nedsättningar.

Föreläser du, eller håller kurser och utbildningar?
Mina föreläsningar vänder sig till omvårdnadspersonal, chefer och utvecklingsledare och ämnena fokuserar mycket på attityder.

Inom några särskilda ämnen?
Tre föreläsningsteman som jag håller i just nu är ”Busiga vårdtagare”, ”Praktisk professionell planering” och ”föreläsning för anhöriga och/eller allmänheten”.

Vad har du för bakgrund och hur kom du dit du är idag?
Min mångåriga erfarenhet av vård och omsorg gjorde att jag såg att det fanns ett behov av utbildning av personal som arbetar med intellektuellt nedsatta. Flera kommuner, däribland Ängelholms kommun i nordvästra Skåne, har anammat Praktisk Professionell Planering som arbetssätt för att öka kvaliteten inom äldreomsorgen.

Välj bland expertens e-kurser och böcker