2018-05-08 15:59
Komlitt

Tips till dig som är ny som chef

Ny som chef? Det kan vara nervöst och spännande att axla ditt nya uppdrag som chef, oavsett verksamhet. Är du dessutom ny som chef i till exempel en kommunal verksamhet kommer ditt ledarskap att vara extra speciellt eftersom det är offentligt.

För att förbereda dig på ditt nya uppdrag som chef kan du tänka på följande:

Ta reda på förväntningarna på dig som ny chef

Du fick antagligen reda på det mesta under intervjuerna du gick igenom. Det skadar däremot inte att fråga någon gång extra om det du funderar över. Fråga ledningen igen så att du sedan kan vara tydlig mot dina blivande medarbetare.

Skaffa en mentor

Oavsett om det är inom eller utom din organisation är det alltid bra att ha en mentor. Ta kontakt med någon som du tycker har erfarenheter du kan lära dig av. Ofta blir mentorer människor vi har med oss i hela vårt arbetsliv.

Ta dig tid att lära känna dina nya medarbetare

Som chef ska du se till att dina medarbetare har rätt förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter. Det är därför viktigt att du bygger tillitsfulla relationer med dem. De är också nyfikna på deras nya chef. Ta till vara på nyfikenheten för att bygga bra relationer till dem.

• Sätt av tid så att du kan ha enskilda lära-känna-samtal med varje medarbetare.
• Var påläst och förberedd till första mötet.

Du är ny som chef i minst ett år – utnyttja det

Det tar ungefär ett år innan du blivit varm i kläderna och kommit in i verksamheten. Använd tiden till att ställa alla frågor du kan ha till rätt personer. Se till att lära dig av dina misstag men också fundera på varför något gick extra bra. Sist men inte minst: Var ärlig med hur du leder mot medarbetare och ledning.