Hem » Kompetensutveckling för ledning och offentlig organisation » Ny som chef - i kommunal verksamhet

Ny som chef - i kommunal verksamhet

Omdöme (0)
Lämna ett omdöme

Produktbeskrivning

Ny som chef - i kommunal verksamhet

Den som är ny som chef kommer snabbt in i en situation där mycket måste göras - det kan handla om rekryteringar, budgetarbete, digitaliseringsfrågor och verksamhetsplaner. Eller något förhållandevis enkelt som att skicka ut en ordentlig kallelse till en arbetsplatsträff eller svara på en fråga från en bekymrad medborgare.

Men som chef finns det mer att förhålla sig till än det som syns och hörs och görs. Den som leder en kommunal verksamhet måste också förstå vad det innebär att verka i en politiskt styrd organisation och att arbeta på uppdrag av medborgarna. Detta, liksom en god förståelse av vad ledarskap och medarbetarskap innebär, påverkar utfallet av arbetet lika mycket som kunskap om budgetramar och förordningar. Claes Jarlvi, med mångårig erfarenhet av att leda kommunala verksamheter, guidar i boken vant läsaren genom detta svårnavigerade fält.

Texten interfolieras löpande av Bim Riddersporre, psykolog och lektor vid Malmö universitet. Bim bidrar till förståelsen av de mera subtila och svårfångade aspekterna av det som händer på en arbetsplats, i det här fallet inom en kommunal förvaltning. Detta görs med bas i forskning och med hjälp av en del teoretiska begrepp och infallsvinklar som kan skärpa blicken och klara tankarna.

Sammantaget är Ny som chef i kommunal verksamhet en oumbärlig introduktion till alla nya kommunala chefer – men även en inspirerande samtalspartner till chefer med några års erfarenhet.

Läs mer

Fakta

Artnr: 1545
Streckkod: 978-91-7251-176-7
Författare Claes Jarlvi & Bim Riddersporre
Utgivningsår 2018
Format (mm) 150 x 200
Pärm Hårdband
Antal sidor 141

Innehållsförteckning

Ny som chef - i kommunal verksamhet

Inledning
1. Ledarskap i en kommunal miljö – en utmaning
för både politiker och tjänstemän.
1.1 Leda med värderingar
1.2 Bra ledare gör skillnad
1.3 Konsten att rekrytera bra ledare
1.4 Uppdrag som väntar – och som inspirerar
1.5 Medborgarfokus
1.6 Politiken
1.7 Behov av innovationsklimat i kommunen
1.8 Kan man vara entreprenör i en kommun?
1.9 Leda i motvind – om förändringsarbete
Vanliga förändringsfaser
1.10 Den politiska styrningen
Kommunens organisation
Rollfördelning
1.11 Kommunal utveckling kräver politiskt ledarskap
1.12 Det viktiga samspelet mellan ordförande och chef
1.13 Delegation i den politiska organisationen
2. Förmågan att leda andra och att känna sig själv
2.1 Ledare och chefer är arbetsgivare – och alltid förebilder
2.2 En laganda som medarbetarna vill vara delaktiga i
2.3 Att förstå hur en grupp fungerar
2.4 Ledningsgruppen – förebilden för andra grupper
Helheten går före delarna – ett kommunalt koncernperspektiv
2.5 Om att välja väg – och ta ansvar för sina handlingar
2.6 Förmågan att ta beslut – stora som små
2.7 Att lita på sig själv och det man gör
2.8 Ett medvetet ledarskap
2.9 Vad menas med coachning av medarbetare?
2.10 Uppmuntra och belöna –
fira framgångarna med medarbetarna
3. Utveckling av hållbart ledarskap
3.1 Omsorg i valet av medarbetare –
kanske den viktigaste chefsuppgiften
Hur ser behovet ut – gör en kravprofil
3.2 Lagar att förhålla sig till
3.3 Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar –
rättigheter och skyldigheter
3.4 Yttrandefrihet – meddelarfrihet
3.5 Skyldighet att anmäla missförhållanden
3.6 Vikten av samverkan och samverkansavtal
FAS 05 – förnyelse, arbetsmiljö och samverkan
3.7 Att hantera medarbetare som inte reder sitt arbete
Att förbereda och genomföra sina samtal
3.8 Om presentation som berör
3.9 Ett årligt samtal att se fram emot
3.10 Att sätta av tid idag för att få mer tid i framtiden
Avslutning
Referenser

Smakprov

 

Omdömen

Testa kursen!

Mer kompetensutveckling från samma expert

Mer kompetensutveckling från samma kategori

  • Johan Magnusson & Tomas Lindroth
    339 kr
  • Igor Ardoris & Louise Ardoris
    0 kr
  • Andra köpte även