12/8
Komlitt

”Den vanligaste utmaningen för nyvalda är att stå ut med den maktlöshet man kan känna som nyvald och inte sällan med bristen på samarbete över framför allt de politiska blockgränserna. Alltför många nya och unga hoppar av efter en första mandatperiod. Trots att de behövs så innerligt väl.”
– Ulf G Eriksson

Så vilka råd ger Ulf dig som är ny i politiken?

  1. Försök hålla en egen, inte alltid partiorganiserad, personlig dialog med väljarna i aktuella frågor, regelbundna cafésamtal och studiebesök är två former. Så blir det politiska arbetet både roligare och mera meningsfullt.

  2. Sök samarbete med särskilt andra nyvalda över parti- och blockgränser till exempel vid genomgångar av hur kommunen fungerar och är organiserad. Och varför inte under ett gemensamt studium av Ny i politiken.

  3. Sök samarbete med tjänstemännen, ta del av och respektera deras kunskap.

Nytt i femte utgåvan av Ny i politiken

Vem är Ulf G Eriksson? Han är den handels- och juristutbildade journalisten som vill uppvigla dig till mer demokratisk aktivitet även mellan valen. Han har skrivit flera böcker om kommun, region och politik. Nu aktuell med 5:e utgåvan av Ny i politiken som innehåller ett helt kapitel om miljö- och klimatarbete i kommunen.

Ny i politiken

 

”Med tanke på min bakgrund i Cykelgruppen för Uppsala gläder det mig att ha fått skriva till ett kapitel om det miljö- och klimatarbete som bedrivs i kommuner och regioner. Vi står inför en klimatkatastrof och mycket av det arbete som behöver göras måste ske i kommuner och regioner.”
–Ulf G Eriksson

 

ULF G ErikssonOm Ulf G Eriksson: Tidigt politiskt intresserad, särskilt av miljöfrågor. Handelsstudent, juristutbildad i Uppsala, jobbat som jurist på Domkapitlet i Växjö och på Växjö kommun. Där tog intresset för journalistik överhanden och efter två år på Journalisthögskolan i Göteborg blev det tidningen Arbetet med Bohuslän och sedermera regionbildningen Västra Götaland som specialintresse.

Sedan tidningen lagts ner år 2000 har jag skrivit en rad böcker, flera med anknytning till kommun, region och politik. Visst gläder det mig att Ny i politiken nu kommer i sin femte upplaga men jag är stolt över både boken om regionaliseringen av Sverige, Centralmakt eller regional demokrati, och den om hur man väcker och driver ärenden i kommuner och regioner, Ärendeboken. Jag vill ”uppvigla” människor till mer demokratisk aktivitet även mellan valen.

Diskussionerna gick heta i mitt föräldrahem eftersom min mamma var hängiven socialdemokraterna medan pappa röstade på folkpartiet. Härliga diskussioner var det men väl i Uppsala tog de tvärpolitiska miljöfrågorna över och jag engagerade mig i Cykelgruppen för Uppsala. Tack och lov för därmed slapp jag bli partipolitiskt belastad som många andra politiskt intresserade studenter vid den här tiden. Vilket underlättade arbetet både på Växjö kommun och inom journalistiken.