2017-03-22 13:36

Under mitt yrkesliv har jag nästan alltid arbetat med chefer. Jag vågar säga att de allra flesta chefer jag träffat inte velat något hellre än att skapa goda arbetsmiljöer, ha omsorg om sina medarbetare och ta vara på det bästa hos var och en.

Reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) syftar i grunden till allt det där som chefer oftast vill. Stressen på arbetsplatsen ska åtgärdas men samtidigt finns det en stor osäkerhet hos chefer kring hur man ska leva upp till kraven.

Frågan blir, måste jag som arbetsgivare följa reglerna/lagen?
Ja det måste du, men gör det inte enbart för att du måste utan också för att reglerna kan hjälpa dig att bli den chef du vill vara. För det mesta behövs det inte några dramatiska förändringar för att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Du behöver kanske utveckla och förändra lite här och var?

När allt kommer omkring och vi tittar fram bakom processbeskrivningar, rutiner och dokumentation så hänger frågorna kring arbetsmiljö och verksamhet utan tvekan ihop. En god arbetsmiljö är en förutsättning för en bra och effektiv verksamhet. Bra verksamhet skapar stolthet som är en viktig komponent för hur arbetsmiljön upplevs. Kanske låter detta förutsägbart och självklart. Det är det, men det behöver inte betyda att det är mindre sant.

    Vill du lära dig mer om detta? Börja här!