2018-04-04 10:38
Bengt Kallenberg

Mellan 2015 och 2016 ökade antalet stressrelaterade sjukskrivningar med 73 procent enligt Försäkringskassan. En ny undersökning som &frankly har gjort bland 4500 personer visar att var tredje person är helt slutkörd när det är dags att gå hem från jobbet.

Enligt undersökningen är en av de främsta orsakerna otydligt ledarskap. Jag tror att otydligheten är mer komplex än så men ställer ändå frågan: När vänder det? I mitt arbete hjälper jag andra att formulera och sätta mål. De ska vara motiverande och meningsfulla men det inte är så enkelt. Fallgroparna är många. Ofta hänvisas otydligheten i verksamheterna jag hjälper till otydliga mål eller mål som ofta ändras.

Därför har jag skrivit boken Leda med mål som ger dig verktygen att sätta mål som motiverar och engagerar. Förhoppningsvis kan den hjälpa dig att skapa tydligare och mer meningsfulla mål vilket bidrar till mindre stress samt att fokus och energi läggs på rätt saker.
Leder du andra eller dig själv? Då är mål en del av din vardag.

Otydliga mål skapar stress

Otydliga mål skapar en stressad arbetsplats eftersom ingen vet vad som förväntas av dem. Annat som ofta uppfattas som otydligt är verksamhetens prioriteringar, feedbacken man ger och ansvarsområdenas fördelning. Dessutom är även människorna i verksamheten ibland otydliga i sina mellanmänskliga interaktioner - man är otydlig med var man själv står, vem man är och i sin kommunikation.
Ibland handlar det om mod. Att vi vågar vara tydliga med att vi begär tydlighet, med vad vi vill och var våra gränser går. Det vinner vi alla på, även målen vi sätter upp.