28/2
Malin Stihl

Inom socialt arbete arbetar vi ofta med klientens förändring. Det kräver att klienten är motiverad. Genom att använda motiverande samtal i praktiken kan vi hjälpa klienten att plocka fram sin egen motivation.

Inom socialt arbete hjälper vi ofta våra klienter att förändra sig. Viljan och motivationen till förändringen måste komma från klienten själv. För att det ska hända måste vi arbeta klientcentrerat genom att acceptera individen och hens tankar, känslor och bagage. Samtidigt möter vi hen där hen är just nu. Först då kan klienten hitta sin egen anledning till att förändringen ska hända.

Motiverande samtal som metod för hållbar förändring

Motivational Interviewing, översatt till motiverande samtal, är en metod vid behandlingsarbete som psykologen William R. Miller tog fram under 1980-talet. Metoden har en unik människosyn eftersom den förutsätter att vi tror på varje människas inneboende förmåga och kraft. Det gör metoden klientcentrerad vilket skapar en grund för ett gott behandlingsarbete och en hållbar förändring hos klienten.

Metoden har spritts över en mängd olika arbetsområden och fortsätter växa. Bland annat till följd av metodens lättillgänglighet och inte minst det breda forskningsstöd som växt fram över snart tre decennier.

Motiverande samtal i praktiken – att hjälpa människor till varaktig förändring

Min bok – Motiverande samtal i praktiken – att hjälpa människor till varaktig förändring – handlar om motiverande samtal i socialt arbete. Boken riktar sig till dig som är nyfiken på metoden och som vill veta mer om förändringsarbete. Du får veta mer om att anpassa metoden efter var i förändringsprocessen klienten befinner sig. Du får läsa om hur du kan hantera klienters olika typer av motstånd och vad det faktiskt innebär att arbeta med klienten i centrum.