2017-09-12 15:00

Marianne hade inte arbetat mer än fem dagar som ny chef när hon upplevde sig helt missförstådd. Hennes försök att sätta sig in i sitt nya arbete tolkades av personalen som att hon var kritisk och överkontrollerande. Hennes försök att informera och skapa delaktighet möttes med misstänksamhet. Under hennes informationsmöten var det oftast några få som dominerade. De gjorde sig självutnämnt till tolkar för övriga och deras negativa åsikter och dåligt underbyggda inlägg blev sällan bemötta av de andra. Hon fick höra att hennes största ”motarbetare” inte accepterade Marianne som chef eftersom hon saknade erfarenhet inom denna personens speciella arbetsområde.

Marianne blev till slut så stressad av klimatet på arbetsplatsen att hon började tappa sugen. En dag kom Barbro, en av Mariannes mest positiva medarbetare, in på hennes rum och överlämnade en ny bok som hette ”Bli en medledare”. Boken handlade om hur man kunde skapa en bättre arbetskultur där chefsrollen underlättades genom att chefen fick stöttning av sina medarbetare. Att även ledarskapet var en funktion i vilken alla ägde ett ansvar för både trivsel och effektivitet.

Barbro hade även berättat för några av sina kollegor om bokens budskap och de var tända på att snarast skapa en sådan arbetskultur.

Ett par dagar senare hade boken utdelats till medarbetarna för genomläsning och de flesta var positiva till att pröva det rekommenderade synsättet. En av bokens författare anlitades för att svara på frågor och leda en diskussion om bokens innehåll. En vecka senare genomfördes ett arbetsmöte där medledarskapet definierades i konkreta handlingar. Även om det fanns ett visst motstånd från några få infördes denna nya arbetskultur. Skillnaden blev stor!

    Vill du lära dig mer om detta? Börja här!