2017-08-30 09:30
Angelina Liljevall

Ja, vad är egentligen livslust?

Frågan är inte helt enkel att svara på eftersom vi värdesätter olika saker och har olika intressen och förmågor. Men jag ska ändå försöka ringa in några punkter vi kan kontrollera när det gäller att stödja individer i behov av vård och omsorg från hemtjänst eller hyresgäster bosatta i äldreboende.

Det är viktigt att vi får känna oss kompetenta och respekterade och att vi ser skälet till varför saker sker i så stor utsträckning som möjligt. Med detta menar jag att du förbereder mig på vad som ska ske och kan beskriva varför om jag inte vet eller kanske har glömt. Detta ger mig förutsättningen att uppleva min situation som mer hanterbar och i bästa fall njutbar. Egentligen spelar det ingen roll om det som ska ske är något efterlängtat, nervöst, utmanande, glatt eller smärtsamt. Att veta varför det ska ske gör att man kan förbereda sig så väl som möjligt.

En annan förutsättning för livslust är att veta när något ska ske. Att veta om jag ska ringa min väninna före eller efter besöket ifrån hemtjänsten gör skillnad. Skillnad gör även om jag kan påverka tiden så att det passar så smidigt som möjligt in i min övriga dag. Oavsett om hemtjänstens besök är höjdpunkten på dagen eller om jag bara behöver stöd med ett par moment så att jag kan fortsätta med dagens egentliga innehåll så har det betydelse.

En tredje sak kan nog också sägas vara allmän. Det ger kvalitet i livet att kunna påverka hur saker sker. Jag vill dricka mitt kaffe svart och så starkt så att min sambo nästan svimmar bara av att lukta på det. Det handlar om detaljer, men i sitt eget hem är det skönt att inte behöva påminna om hur man vill ha sitt kaffe eller om man vill ha skinka på sin smörgås. Eller kanske vill jag bli påmind om att det finns flera alternativ så att jag slipper äta samma pålägg varje dag. Oavsett så ger det möjlighet till livslust att den som besöker mig redan vet vad som är viktigt för mig.

Det är min övertygelse att vi är lika i att vi behöver få vara just så olika som vi är. Detta gäller särskilt när vi är i behov av stöd för att kunna leva våra liv på det sätt vi önskar. ”Om jag blir sjuk och inte kan tala för mig själv så vill jag att någon vet att jag vill lyssna på havet” sa en kvinna jag mötte när vi var ute uppdrag. Det sätter fingret på vad som bör stå i hennes genomförandeplan den dag hon är i behov av stöd. Om personalen spelar upp havsljudet eller talar om havet med henne kanske hennes oro släpper i de svåra stunderna eller förgyller glada tillfällen ännu mer!

Men hur ska någon veta det om det inte finns beskrivet någonstans? I genomförandeplanen behöver all relevant fakta om hur, vad och när saker ska ske in. Där ska även tidsåtgång stå inskrivet, för menar vi allvar med att vi ska komma på planerad tid så måste vi ju veta om det är möjligt att ta sig dit till dess. Alltså måste det finnas mellanrum mellan det som planeras in i både hemtjänst och äldreboende. När man sedan har ett sådant dokument så bör man planera direkt efter det, annars blir det bara kuriosa. I genomförandeplanen finns det som är viktigt för mig beskrivet och det är den säkerhet jag som mottagare av vård/omsorg har och som verksamheten kan följa upp emot de beslut jag fått från handläggare.

”Men vi jobbar ju med människor” är en vanlig invändning emot planering. Ja just det! Planering är det nödvändiga fyrkantiga som måste till för att vi ska kunna värna om alla individers rätt att vara just så unika som vi är!