2017-08-17 10:00

Ta dig en kvart och försök med papper och penna i handen formulera din egen pedagogiska grundsyn i din roll som handledare. Exempel på frågor du kan ställa dig:
• På vilka värderingar baseras min syn på undervisning och på individens möjlighet till utveckling?
• Hur ser jag på människan – är hon beredd att ta eget ansvar eller måste hon drivas på?
• Vilka förväntningar har jag på relationen mellan mig och den handledde?
• Hur är min syn på undervisningsmetodik, läromedel och undervisningens organisation?
• Mina förväntningar om vad jag kan uppnå som handledare?
• Hur påverkar min uppväxt, min kultur och min religion mitt handledarskap?
• Vilka människor, författare och idéer har påverkat mig i min roll som handledare?
• Mina förhoppningar för framtiden?

Det är viktigt att ta sig tid och fundera över sin grundsyn – både människosyn och pedagogisk syn. Utan att veta vad vi vill är det svårare att uppnå ett mål och vi blir lättare offer för omgivningens tryck och påverkan. Var står jag? Vad tycker jag? Vem håller jag med eller inte med? Vad är viktigt eller oviktigt för mig? Vilka dokument styr verksamheten,
vilka är grundvärderingarna i dessa? Vad måste jag ställa upp på? Vilka tolkningsmöjligheter har jag?

I modern handledning ska utgångspunkten vara den handledde och dennes behov av att själv tänka och ta ställning – en reflekterande handledning. Handledarens ansvar är att skapa förutsättningar och stimulera till detta.

I vår bok ges handgriplig hjälp och tips på hur du kan bli en bättre handledare. Kanske får du, som många redan har vittnat om, en helt ny syn på handledning.