2017-05-10 12:00

Marianne hade redan efter några dagar god lust att säga upp sig. När hon blev chef för fastighetsbolagets tio bovärdar kunde hon inte föreställa sig det missnöje och motstånd hon skulle möta. Några i personalen var både respektlösa och aggressiva mot henne. Marianne är tyvärr inte ensam. Det finns alltför många exempel på hur nya chefer redan från början kan få så dåliga förutsättningar att uppgiften snabbt blir outhärdlig.


Marianne var egentligen utbildad ekonom men hade tackat ja till uppgiften att skapa ordning, struktur och effektivitet på en avdelning som kännetecknades av att bovärdarna i princip gjorde som de själva ville. Marianne gillade utmaningen att styra upp verksamheten och se till att det blev resultat och att hyresgästerna blev behandlade lika.


Hennes företrädare Bengt hade varit chef för bovärdarna i åtta år. Under dessa år hade personalen tappat bort förmågan till såväl effektivitet som samordning. Många av bovärdarna vantrivdes. Bengt hade varit en alltför snäll ”låt gå ledare” och personalen hade lärt sig att de nästan kunde göra som de ville. Ett par ”starka” damer hade tagit makten över gruppen.


Första dagen på jobbet blev en katastrof. Marianne blev inte introducerad av företagsledningen utan fick själv presentera sig och ”försvara” sitt impopulära uppdrag för personalen. Hon möttes av misstänksamhet, misstro och anklagelser. Särskilt från två av medarbetarna. Övriga åtta var helt tysta och tittade mest ner i bordet. Från Bengt fick hon inte den minsta stöttning. Mer behöver inte sägas. Förutsättningarna ledde raka vägen till kaos. När Marianne gick hem på kvällen var hon både ledsen och förbannad. Hon hade aldrig tidigare i sitt liv känt sig så misslyckad. Hon förstod inte vad som hänt.


I vår bok Medarbetare eller motarbetare får du tips och råd på hur du som chef kan hantera liknande situationer, vilka fallgropar du ska se upp med, hur du vänder på ett missnöjesklimat och – framför allt – hur du gör för att förhindra att ett sådant klimat någonsin uppstår.