23/11
Komlitt

Vad är kompetensutveckling för dig? Är det något chefer tjatar om och medarbetare suckar över? Långdragna föreläsningar som aldrig kommer medarbetaren till nytta och därför inte når era klienter? Så ska det inte vara.

Klara av utmaningarna med kompetensutveckling

Kompetensutveckling är ditt sätt att rusta dig för att klara av dina arbetsuppgifter. Med andra ord är det ett sätt att lösa problem och klara av utmaningar. Men måste du hämta ny kunskap från schemalagda utbildningar? Nej, så fort du utvecklas i din yrkesroll har du utvecklat din kompetens. Ja, även när ni byter kunskaper över kaffet sker en kompetensutveckling, men bara om du använder kunskapen i praktiken.

Hur hänger det samman? Jo, du har en utmaning eller ett problem som måste lösas. Det kan vara att som enhetschef få mötena att bli bättre – så att nästa APT verkligen blir en möjlighet att ta till vara på medarbetarnas insikter. Det kan också vara att implementera IBIC i verksamheten enligt Socialstyrelsens rekommendation. Båda kräver att chefer och medarbetare kompetensutvecklar sig. Men det viktigaste är att kunskapen börjar användas i praktiken. Först då kan vi prata om verklig kompetensutveckling.

Gör kompetensutvecklingen engagerande

Både arbetsgivaren och medarbetaren har ett gemensamt ansvar för kompetensutvecklingen. Därför faller det sig naturligt att ta fram en gemensam plan. Då kan arbetsgivaren se till att verksamheten alltid är kompetensförsörjd medan medarbetarens insikter och intressen får möjlighet att utvecklas.

Känner du att kan påverka din kompetensutveckling blir det dessutom roligare att genomföra den. Samtidigt blir det enklare att reflektera över vilken kompetens du faktiskt har och vad du behöver lära dig mer av. Du blir engagerad i din yrkesroll och motiverad att lösa problem och utmaningar i din och verksamhetens vardag. Kompetensutveckling ska nämligen förändra stora som små världar.