2017-02-03 13:36

En vän till mig som håller på att lära sig köra truck visade mig några rader ur sin lärobok som han trodde skulle intressera mig. Jag citerar, ”Ett av de bästa sätten att motverka stress är att ”tänka bort” stressen. Kan du påverka situationen? Om inte, är det ingen idé att bli stressad...”.

Jag googlade på stresshantering, 328 000 träffar på bråkdelen av en sekund. Nästan alla handlade om hur man ska lära sig att hålla stressen under kontroll. Det är som upplagt för dåligt samvete om man inte lär sig hur man gör. Om man inte lär sig att andas djupt, vara mindful eller att ”tänka bort” stressen.

Jag säger inget om det. Många behöver hjälp och ska såklart få det. Har man varit sjuk av sin stress eller riskerar att bli det så är det säkert precis rätt åtgärd.

Jag har själv arbetat med stresshantering. Både med andras stress och min egen (om sanningen ska fram). Men när det kommer till jobbet och att förebygga ohälsa så behövs det andra åtgärder. Man måste fundera på vad som är orsaken. Hur ser balansen mellan krav och resurser ut? Har medarbetarna rätt kunskaper för uppgifterna? Finns det möjlighet att be om hjälp och råd?

Stresshantering är bra men det är ingen arbetsmiljöåtgärd i egentlig mening. Jag gillar föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö från Arbetsmiljöverket för att den pekar på just detta.

Jag vet, all stress kommer inte från arbetet. Men en del gör och då är det där vi måste vi prata om den och arbeta med den. Utan att skapa skuld…

 

Eva Linér
2017-02-01

    Vill du lära dig mer om detta? Börja här!