5/1
Emma Holmström

2020 ställde oväntade och höga krav på offentlig sektor och välfärdstjänsterna. Även medborgare fick dra sitt strå till stacken. När ni hann och orkade, vad läste ni då i bloggen? Det går vi igenom i det här blogginlägget! Här är de mest lästa blogginläggen under 2020.

1. Definiera sekundär traumatisering av Kerstin Asker Palm

Under våren läste ni detta blogginlägg extra mycket. Det är inte konstigt med tanke på hur pandemin påverkade (och fortsätter att påverka) människorna som arbetar i offentlig sektor och välfärdstjänsterna. Sekundärtraumatisering är dessvärre något vi antagligen kommer att se mer av hos vård- och omsorgspersonal till exempel. Hur Kerstin definierar sekundär traumatisering beskriver hon i blogginlägget.

"Begreppet sekundär traumatisering, som används i min bok, innefattar en aktiverad biologisk-psykologisk-neurologisk traumarespons samt en förändrad världsbild. Tillsammans med empatitrötthet och en komplicerad arbetssituation kan sekundär traumatisering leda till utbrändhet, om tillståndet inte identifieras och hanteras."

2. Vad är sekundärtrauma?

Ett naturligt steg att ta i läsningen av det tidigare blogginlägget är att fördjupa sig i Kerstins inlägg om vad sekundärtrauma är. Så vad är sekundärtrauma? Kerstin Asker Palmer beskriver det ingående i blogginlägget. Sekundärtrauma är när du som tar hand om och möter traumatiserade människor själv blir traumatiserad av deras berättelser.

3. Den stora skillnaden mellan att vara schemalagd hälften av alla helger och att faktiskt arbeta hälften av alla helger …

Karin Skarin står för blogginlägget på tredje plats. Eftersom kommunerna gått med på att heltid ska bli norm står de inför massor av arbete och organisationsförändringar. Så här inleder Karin blogginlägget: Det här med schemaläggning är knixigt och inte alltid helt enkelt att resonera kring. I samband med att heltid ska bli norm uppstår en massa rabalder och en av knäckfrågorna handlar om helgarbete. Jag ska försöka förklara vad en del av motståndet handlar om!

4. Är du varg eller giraff? av Anne-Christine Smith

Jämt fördelat över året ägnade många läsare sig åt att reflektera över sina kommunikationsstilar. Det är i alla fall vad jag gissar på när Giraffspråket seglar in på fjärde plats. Vargen är reaktiv med kort avstånd mellan hjärtat och hjärnan. Giraffen har av naturliga skäl lite längre sträcka mellan dessa två punkter. Hen hinner därför tänka efter lite mer.  Så vad är du? Varg eller giraff?

5. Vad innebär utsatthet av Sofie Tullmar

Detta utdrag ur boken Att arbeta med barn och unga i utsatthet har också lästs flitigt under året. I snitt har ni spenderat 4 minuter på att läsa texten. Vad innebär utsatthet här?

"Social utsatthet kan ses som en process som skapas och som sedan förstärks eller minskar under livets gång. Det kan handla om att vara nyanländ flykting, om att växa upp under svåra ekonomiska omständigheter eller om att uppleva maktlöshet och exploatering på arbetsmarknaden. Utsattheten kan också uppstå i samband med missbruk, funktionsnedsättning eller åldrande."

Läs hela blogginlägget här.

6. Heltid som norm… Vad är skillnaden mot önskad sysselsättningsgrad? av Karin Skarin

Karin Skarin går pedagogiskt igenom skillnaderna mellan önskad sysselsättningsgrad och heltid som norm. Även här har många stannat till och läst. Summeringen av hennes inlägg ser ut så här:

  • önskad sysselsättningsgrad har varit ett första mediokert försök att tillmötesgå kravet om mer arbetstid inom kvinnodominerade branscher utan att tvingas förändra sin bemanningsprocess och utan att ta någon ekonomisk risk

• rätt till heltid och möjlighet till deltid är ett motvilligt försök att ta det steget längre för att garantera tryggheten för medarbetarna. Samtidigt går det inte längre att fuska när alla ges heltidsanställningar utan arbetsgivaren MÅSTE ställa om bemanningsprocessen, annars kostar det skjortan och kvalitet/arbetsmiljö blir lidande

• heltid som norm är det sista utvecklingssteget – if you can't beat them, join them. En gång för alla ska parterna jämna ut oddsen mellan mans- och kvinnodominerade verksamheter. Anställs du inom Park & Gata så jobbar du heltid. Anställs du inom Vård & Omsorg så jobbar du heltid. Punkt.

Läs hela blogginlägget här.

7. Kulturkrockar inom äldrevården av Anna Melle

Anna Melle håller i utbildningar i interkulturell kompetens för vård och omsorgspersonal. Varför? Jo, enligt FN uppgår antalet flyktingar till 65 miljoner under 2018. En del av dessa kommer att bli en del av det svenska samhället. Här kommer de förr eller senare komma i kontakt med svensk sjukvård. Sveriges befolkning blir dessutom allt äldre och fler kommer att behöva äldreomsorg. Här uppstår det ofta kulturkrockar som kan undvikas om vårdgivarna och myndigheterna hade en högre interkulturell kompetens.

Läs hela blogginlägget här.

8. Formatera som tabell i Excel av Annika Thörnlund

Excel. Detta fantastiska program som kan ge ett och annat grått hårstrå. Annika Thörnlund delar här med sig av hur du formaterar som tabell i Excel. Något som de flesta av oss kan ha nytta av. Jag vet att jag i alla fall går tillbaka till hennes guide titt som tätt ...

9. Reflektivt lyssnande fungerar av Malin Stihl

Håller du i motiverande samtal? Då vet du redan varför reflektivt lyssnande fungerar. Men om du inte känner till vare sig motiverande samtal eller reflektivt lyssnande är det trevligt att få svar på frågan: Vad är reflektivt lyssnade? Malin svarar:

Har du reflekterat över vad som händer i ett samtal när du känner dig riktigt lyssnad på? Kan du känna känslan i kroppen? Jag beskriver känslan som att bli mjukt omfamnad fast av ord. Reflektivt lyssnande är ett sätt att verkligen lyssna på vår samtalspartner.
Inom motiverande samtal, en framgångsrik samtalsmetod vid förändringsarbete med klienter, vet vi att reflektivt lyssnande är viktigt. Det innebär att samtalsledaren reflekterar vad klienten säger genom att återberätta vad klienten sagt.

Läs hela bloggen här.

10. Jag är din chef, inte din kompis av Anita Edvinsson

En sträng titel på sista inlägget på listan. Men är det verkligen Anitas budskap? Nej, hon benar här ut vad som gör dig till en omtyckt ledare som medarbetarna litar på. Tips: Du når aldrig dit om du sysslar med management by fear.

Läs hela blogginlägget här.

Det här var årets lista över de mest lästa blogginläggen under 2020. Tanken är att du alltid ska få med dig lite ny kunskap som du kan omsätta till kompetens.