16/10
Ulrika Hallberg

 

När man möter personer med någon form av funktionsnedsättning, och kanske också sjukdom, kan det vara lätt att tänka negativa tankar. Att man tänker negativa tankar behöver inte betyda någonting alls om dig som person utan det kan helt enkelt bero på att du inte är van att möta dessa personer. När man ställs inför nya och ovana situationer blir man egentligen osäker och tvivlar på sin egen förmåga och då får de negativa tankarna spelutrymme. För att hantera den ovana situationen behöver du skaffa dig tillräckligt mycket kunskap för att känna dig säkrare. Med tiden får du också erfarenhet som bidrar till din känsla av säkerhet. Det viktigaste rådet att ta med sig på resan mot kunskap och säkerhet är att komma ihåg att de här personerna aldrig har valt sin funktionsnedsättning eller sin sjukdom därför ska du bemöta dem med samma respekt som du själv vill bli bemött.

Få men tydliga regler

När man möter personer med olika former av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan det kännas bra att sätta upp massor av regler för att göra situationen mer lätthanterlig för sig själv. Men det är faktiskt att göra det svårare för alla inblandade. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska ha få regler men de få regler som finns är till för att följas i alla väder. Det kan vara regler som handlar om hur man bemöter varandra – med vänlighet och respekt.
Det kan vara regler om personlig hygien – innan man går och lägger sig tvättar man sig och byter om till nattkläder.
Så är det viktigt att alla har samma regler. Om olika personer tolererar olika saker blir det frustrerande för personen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vilket gör att personen mår dåligt och då ökar konflikterna.

Att möta anhöriga

När man möter personer med funktionsnedsättningar i sitt arbete möter man också deras anhöriga. Det innebär att man inte bara ska förhålla sig till personen med en funktionsnedsättning utan också till dennes anhöriga. Många med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bor kvar länge i föräldrahemmet vilket ställer stora krav både praktiskt och ekonomiskt på åldrande föräldrar. Om personen i fråga också har ett utåtagerande beteende ställer det ännu högre krav på de anhöriga. Tyvärr lever många personer med funktionsnedsättningar i utanförskap. De står ofta utanför både möjligheter till utbildning, arbete och vänskap. Det gör att beroendet till de anhöriga blir än större. Därför är det viktigt att ha kunskap och förståelse inte bara för personen med en funktionsnedsättning utan också för dennes anhöriga. De måste också känna sig trygga i att det bemötande och den hjälp de och deras barn får bygger på kunskap och respekt för hur just de vill ha det i sina liv.