2023-04-25 16:32
Emma Holmström
Att äldreomsorgen i Sverige står inför stora utmaningar är långt ifrån en nyhet. Verksamheterna kommer att ha svårt att tillgodose behoven hos den växande befolkningen av äldre. Digital teknik är en lösning.
0 kommentar(er)
2023-04-11 16:42
Komlitt
Lär dig mäta kvaliteten i äldreomsorgen med hjälp av Erland Olsson, en specialistsjuksköterska som driver kvalitetsutveckling i vården. Upptäck fyra nivåer för att utvärdera och förbättra äldreboendet.
0 kommentar(er)
2023-04-11 08:38
Emma Holmström
Specialistsjuksköterskan Erland Olsson ger råd för kvalitetsutveckling av äldreboenden och betonar vikten av att arbeta tillsammans som ett team.
0 kommentar(er)
2021-02-25 14:04
Emma Holmström
Ska äldreomsorgen fixa kommande utmaningar med fler äldre och färre arbetsföra måste man hitta smartare vägar framåt. Digital teknik är en väg och mer teknik kommer att introduceras till människovårdande yrken. Men digitaliseringen kräver att medarbetare och enhetschefer hjälper varandra på vägen.
0 kommentar(er)
2018-10-29 09:51
Anna Melle
Att möta äldre utlandsfödda på ett bra sätt är inte särskilt svårt. Bara du intresserar dig från individen kommer du att kunna undvika de största kulturkrockarna.
0 kommentar(er)
2017-11-09 09:12
Angelina Liljevall
Angelina Liljevalls bok Livslust livet beskriver hur en verksamhet kan införa Eva Liljevall-modellen. Grunden är en tro på att hög kvalitet, god ekonomi och bra arbetsmiljö skapar förutsättningar för äldreboende på de boendes villkor.
0 kommentar(er)