14/6
Katarina Weiner Thordarson
Svåra samtal är en stor del av mångas arbetsdag – att ha kompetens nog att hantera dem på ett bra sätt är A och O. Annars lämnar man utfallet åt slumpen. Men hur tränar du på de svåra samtalen?
0 kommentar(er)
15/5
Katarina Weiner Thordarson
Det finns en del vanliga fallgropar för dig som är samtalsledare: du kan styras av din personliga stil, är för hjälpsam eller så glömmer du bort att ställa frågor.
0 kommentar(er)
13/3
Katarina Weiner Thordarson
Man brukar säga att ”kunden alltid har rätt”. Jag är inte övertygad om att det stämmer men jag agerar som om det vore så . Ofta har man ju inte facit förrän i efterhand.
0 kommentar(er)
2/11
Komlitt
Svåra samtal förekommer på alla arbetsplatser och i alla relationer. Det kan vara ett svårt samtal med en chef, med hela eller delar av personalen. Andra exempel på svåra samtal är när du måste lämna svåra besked i vården eller säga upp någon.
0 kommentar(er)
27/4
Komlitt
Katarina Weiner Thordarson har intervjuats av Arbetsförmedlingens personaltidning PÅ JOBBET om att möta kunder med psykisk ohälsa på jobbet. Här läser du artikeln.
0 kommentar(er)
19/9
Katarina Weiner Thordarson
I välfärdssektorn arbetar många nära brukare, kunder och klienter och att behärska kommunikation är helt avgörande. Många gånger är samtalen svåra och behandlar känsliga ämnen. Märker du ibland att ett samtal kan vara på väg att spåra ur eller att du kommer fastna i inledningsfasen och inte kan komma vidare? Vid problem då kunden redan i inledningen är upprörd eller tar över samtalet med sina 100 frågor finns ett antal metoder att tillämpa. Du kan då till exempel använda ett av dessa 6 tips.
0 kommentar(er)