2022-03-16 09:50
Komlitt
Den vanligaste utmaningen när det kommer till att praktiskt börja leda tillitsbaserat är att folk förväxlar enkelhet med lätthet säger Igor Adoris, mental tränare och pedagogisk konsult.
0 kommentar(er)
2022-03-15 14:37
Komlitt
– En av de vanligaste frågorna jag får när jag träffar stödpedagoger, samordnare, chefer eller andra ledare är ”Hur får jag med mig gruppen på det här?” Alla våra goda intentioner och insatser blir till intet om inte medarbetarna känner engagemang för och kan stötta varandra i sitt arbete säger Louise Ardoris.
0 kommentar(er)