22/2
Annika Weman Widegård
Delaktighetsprocesser som rymmer fler perspektiv på kärninnehållet innefattar dels medarbetares involvering, dels brukarinflytande som en del av processen för att få fram evidensbaserade insatser.
0 kommentar(er)