22/2
Annika Weman Widegård
Delaktighetsprocesser som rymmer fler perspektiv på kärninnehållet innefattar dels medarbetares involvering, dels brukarinflytande som en del av processen för att få fram evidensbaserade insatser.
0 kommentar(er)
20/1
Komlitt
– Jag tror att alla chefer inom den offentliga sektorn vet om att de befinner sig mitt i en förändringsprocess. Sedan är man på individnivå olika långt i sin acceptans och vilja att ta steget mot förändring. Men det viktigaste ledare kan göra är att ta sig tid att reflektera för att bli medveten, och att på olika sätt träna och öva på att göra tillitsbaserat ledarskap. För hållbarheten kommer ur tilliten.
0 kommentar(er)