1/6
Erik Amnå & Mikael Stigendal
Samhällsorientering – För en hållbar integration har sin bakgrund i projektet MILSA utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikation där vi har bidragit till att skapa en nationell utbildning i samhällsorientering för samhälls- och hälsokommunikatörer. Projektet har haft som mål att bygga upp och utveckla den nationella kapaciteten inom samhälls- och hälsokommunikation i mottagandet av nyanlända. Med andra ord har målet varit att underlätta integrationen av nyanlända.
0 kommentar(er)