19/11
Eva Linér
Problem med att skapa engagerade möten? Inled med frågor som skapar en positiv känsla, så blir deltagarna engagerade!
0 kommentar(er)
22/10
Eva Linér
Att leda med stöd innebär att man planerar och håller koll på arbetsmiljö och arbetsförhållande genom att se till att medarbetarna har alla resurser som behövs i form av stöd och styrning. Utgångspunkten måste förstås vara uppgiften, vad som ska åstadkommas och vilket som är målet.
0 kommentar(er)
12/4
Eva Linér
Ordet tillit betyder olika saker för olika människor. För mig handlar det om tillit till omgivningens goda avsikter, till kärleken och till människors klokskap och förmåga. I arbetslivet talar vi om tillit mellan chef och medarbetare, mellan styrelse och ledning och mellan anställd och medborgare.
0 kommentar(er)