2022-12-15 14:05
Therese Waldenborg & Jeanette Johansson-Ånmark
Arbetar du med det vardagsnära stödet inom LSS varje dag? Kanske är du stödpedagog, stödassistent eller personlig assistent. Kanske har du ett annat uppdrag inom LSS. Oavsett har du världens bästa och viktigaste jobb. Fråga bara Therese Waldenborg och Jeanette Johansson-Ånmark. Tillsammans har de över 55 års erfarenhet av arbetet inom LSS. Nu får du läsa ett utdrag ur kapitel 1 ur deras nya bok Världens bästa jobb – En introduktion till dig som arbetar med det vardagsnära stödet inom LSS.
0 kommentar(er)
2022-06-30 16:01
Komlitt
Ja, det är en bra fråga att ställa! Jeanette Johansson-Ånmark vet precis varför hon gjort e-kursen. Och vem som ska gå den.
0 kommentar(er)
2022-05-23 15:59
Komlitt
Är du på jakt efter snabba tips på hur du ska tänka efter du läst Lågaffektivt bemötande – så får du till det i vardagen? Här är Jeanettes tips.
0 kommentar(er)
2021-09-09 13:27
Jeanette Johansson Ånmark
Det första som krävs är att det finns ett tydligt ledningsmandat i alla led. Det innebär att ledningen behöver vara tydlig med att verksamheten från och med ett visst datum arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande. Det är alltså inte upp till var och en bland personalen att bestämma om hen vill jobba lågaffektivt eller inte.
0 kommentar(er)
2020-09-07 11:39
Jeanette Johansson-Ånmark
Jag har lärt mig mycket under vägen som jag burit med mig till nästa uppdrag och projekt. Resan har gått från ett naivt tänkande till ett mer systematiskt arbete. Här tänker jag dela med mig av förutsättningarna implementeringsplanen behöver för att lyckas.
0 kommentar(er)
2020-09-07 11:24
Jeanette Johansson-Ånmark
I frågan om det lågaffektiva förhållningssättet (även kallat LAB) verkligen fungerar har det i debatten under senare tid blivit tydligt att det är just brist på implementeringsarbete som har gjort att verksamheter inte har fått det att fungera i det dagliga arbetet.
0 kommentar(er)