2023-04-25 16:32
Emma Holmström
Att äldreomsorgen i Sverige står inför stora utmaningar är långt ifrån en nyhet. Verksamheterna kommer att ha svårt att tillgodose behoven hos den växande befolkningen av äldre. Digital teknik är en lösning.
0 kommentar(er)
2021-10-06 11:27
Jessica Arvidsson
När jag skriver de här orden har spridningen av coronaviruset påverkat vardagen i Sverige i över ett år. Verksamheter har påverkats kraftigt. Fysiska möten är undantaget såväl på jobbet som på fritiden. Digitala dito är regeln.
0 kommentar(er)
2021-09-29 14:40
Komlitt
Äntligen! En e-kurs om digital litteracitet för dig som vill hitta ditt eget sätt att dra nytta av digital teknik inom vård och omsorg. Eller varför inte låta dina medarbetare gå den? Jessica Arvidsson är experten bakom kursen – och här är hennes svar på en hel del frågor om just e-kursen, digital litteracitet och vem som ska spana in e-kursen.
0 kommentar(er)
2021-02-25 14:04
Emma Holmström
Ska äldreomsorgen fixa kommande utmaningar med fler äldre och färre arbetsföra måste man hitta smartare vägar framåt. Digital teknik är en väg och mer teknik kommer att introduceras till människovårdande yrken. Men digitaliseringen kräver att medarbetare och enhetschefer hjälper varandra på vägen.
0 kommentar(er)
2020-10-29 16:32
Anders Källström
Det är alldeles uppenbart att Coronapandemin påskyndar digitaliseringen. Det mesta som nu inträffar i detta avseende skulle ha skett ändå, men kommer nu att hända snabbare än vad vi anade för ett bara ett halvår sedan.
0 kommentar(er)
2020-10-13 16:45
Komlitt
Anders Källström ger oss 3 vanliga tankevurpor vi ofta gör om det digitala. Vilka gör du?
0 kommentar(er)
2020-09-21 11:58
Komlitt
Anders Källström ger här 5 fördelar med digitaliseringen för offentlig sektor. Hur snabbt har digitaliseringen gått i din del av den offentliga sektorn? Corona-pandemin fick många, om inte alla, verksamheter att ställa om digitalt. Kanske är du nu proffs på Zoom-möten, hur du får alla medarbetare att få tillgång till kalendern i Teams (svårare än du tror) eller att använda en digital kalender. Men vilka fördelar finns det med digitalisering för Sveriges offentliga sektor utöver videomöten?
0 kommentar(er)
2020-08-28 15:45
Komlitt
Är du uppkopplad? Då påverkar digitaliseringen dig. Världen har aldrig varit bättre och digitaliseringen är en viktig förklaring till detta. Det är dags att du vattnar ditt intresse! Anders Källström, ekonomie doktor, har i 40 år delat sin tid mellan näringslivet, ofta som vd, och akademin med digitaliseringen i fokus.
0 kommentar(er)