2021-12-08 15:56
Mia Ekman & Malin Edshage
Börja utveckla ditt självledarskap med dessa två övningar ur Malin Edshage och Mia Ekmans arbetsbok.
0 kommentar(er)
2021-11-15 14:43
Komlitt
Självledarskap är ditt främsta verktyg för att framgångsrikt sätta och leva upp till både dina och teamets mål. Men självledarskapet tar sin tid att utveckla och blir aldrig färdigt – särskilt med tanke på att din egen reflektion spelar en viktig roll där. För ditt självledarskap är beroende av att du känner dig själv; vad du vill och kan tillföra i dina sammanhang.
0 kommentar(er)
2021-11-01 10:22
Komlitt
Vi ställde 3 snabba frågor till Malin Edshage: vad är häftigast med självledarskap, den största aha-upplevelsen och vilken övning är hennes favorit? Malin Edshage är civilekonom och ledarutvecklare. Nu aktuell med Självledarskapets grunder – Arbetsbok för ditt självledarskap tillsammans med Mia Ekman.
0 kommentar(er)
2021-10-29 09:51
Komlitt
Vi ställde 3 snabba frågor till Mia Ekman: vad är häftigast med självledarskap, den största aha-upplevelsen och vilken övning är hennes favorit? Mia Ekman är socialantropolog och har en bakgrund inom utbildning och ledarutveckling. Nu aktuell med Självledarskapets grunder – Arbetsbok för ditt självledarskap.
0 kommentar(er)
2020-06-09 16:46
Anne-Christine Smith
Vi kan börja omgående med att träna medveten närvaro genom att inte dela och stycka upp tiden. Vi kan se detta i vardagssysslor som när vi diskar, stryker, går, samtalar, arbetar eller läser läxor med barnen. Varje handling kan vi utföra koncentrerat och uppmärksamt för att fördjupa vår närvaro. Det handlar om att hejda sig i nuet. Om vi vill hålla vår medvetenhet levande behöver vi öva varje ögonblick i det dagliga livet.
0 kommentar(er)