14/4
Greta Rask
Vi är nog många som pendlar mellan oro och hopp just nu. Kommer vi som individer, samhälle och värld, att lära oss något bestående av den kris vi nu erfar, eller kommer det att bli en parentes?
0 kommentar(er)