2023-05-02 14:24
Agneta Björck & Maja Gréen
Agneta Björck och Maja Gréen hjälper dig som HR att hitta ditt sätt att finnas till hands, stötta chefer och verksamheter i stort och smått. Hur tänkte de med boken Beredd på det oförberedda HR – Före, under och efter komplexa möten i arbetslivet?
0 kommentar(er)
2022-09-08 15:43
Komlitt
Och engagemanget, det måste du som mötesledare tända! Men hur? Eva Hemström, Vis kommunikation, vet precis hur det går till.
0 kommentar(er)
2022-02-01 00:00
Emma Holmström
Nervöst? Vanligt! Här får du tips inför ditt medarbetarsamtal som anställd. Enhetschefen Charlotte Håkansson van Luijn ger också sina bästa tips.
0 kommentar(er)
2021-08-24 14:50
Komlitt
Så du är redo att lyfta in våld i nära relationer som en del av arbetsplatsens miljö- och hälsoarbete? Det är värt att fira! Du kommer att rädda liv. Det här kan du som arbetsgivare göra rent praktiskt för att fånga upp och förhindra våld i nära relationer.
0 kommentar(er)
2021-08-13 00:00
Emma Holmström
Arbetsgivare med strukturer på plats och kunskap om vad våld kan vara är en stabil väg ut ur våldet för den drabbade medarbetaren. Men du behöver både en teoretisk förståelse av våld är och strukturellt förebyggande arbete mot våldet på arbetsplatsen för att vara en del av lösningen.
0 kommentar(er)
2020-03-05 09:03
Komlitt
Ibland bär sekundärtraumat andra namn; yrkesrelaterad traumatisering, indirekt traumatisering eller medkänslo-utmattning (compassion fatigue) för att nämna några. Men det handlar om samma sak: Människor som i sitt yrke möter och hjälper traumatiserade människor, men som till slut själva drabbas av sekundärtrauma. Det går att ge verksamheten och människorna i den möjlighet att motverka sekundärtrauma, så att ni kan hjälpa fler. Men hur gör ni?
0 kommentar(er)
2019-09-03 10:32
Kerstin Asker Palmer
Forskare är överens om att sekundär traumatisering är en term som beskriver de kumulativa omvälvande effekterna som kommer av att arbeta med människor som upplevt trauma. Det finns skillnader jämfört med relaterade begrepp. Begreppet sekundär traumatisering, som används i min bok, innefattar en aktiverad biologisk-psykologisk-neurologisk traumarespons samt en förändrad världsbild. Tillsammans med empatitrötthet och en komplicerad arbetssituation kan sekundär traumatisering leda till utbrändhet, om tillståndet inte identifieras och hanteras.
0 kommentar(er)
2019-02-21 10:29
Komlitt
Medarbetarsamtalet är ett av de viktigaste samtalen i verksamheten. Här får du som chef och medarbetare tips på hur du förbereder dig inför medarbetarsamtalet.
0 kommentar(er)
2018-05-08 15:59
Komlitt
Det kan vara nervöst och spännande att axla ditt nya uppdrag som chef, oavsett verksamhet. Är du dessutom ny som chef i en kommunal verksamhet kommer ditt ledarskap att vara extra speciellt eftersom det är offentligt.
0 kommentar(er)
2018-02-07 09:53
Claes Jarlvi & Bim Riddersporre
Den som är ny som chef kommer snabbt in i en situation där mycket måste göras. Men som chef finns det mer att förhålla sig till än det som syns och hörs och görs. Den som leder en kommunal verksamhet måste också förstå vad det innebär att verka i en politiskt styrd organisation och att arbeta på uppdrag av medborgarna.
0 kommentar(er)
2017-10-25 09:20
Sophie Thörne
Känner du till vad som gäller för anställda som upptäcker missförhållanden på arbetsplatsen? Som meddelarfrihet och skydd för visselblåsare? Detta och annat du som chef måste känna till finns samlat i den oumbärliga boken ”Arbetsrätten i kommuner, landsting och regioner”!
0 kommentar(er)
2016-12-21 15:11
Jan Marklund & Stefan Arbratt
2016 var för oss på KCNC ett roligt och intensivt år med boksläpp, seminarier och utbildningar. Vi träffade många engagerade deltagare! De berättelser som vi fick ta del av stärker oss i tron att vi är med och gör skillnad för att socialsekreteraren, läraren och enhetschefen (SLE) ska orka med sitt uppdrag. Människor från dessa yrkesgrupper berättade för oss om hur detaljstyrningen och den administrativa bördan är så stor att de emellanåt knappt kan ägna sig åt sitt kärnuppdrag.
0 kommentar(er)