Komlitt & Co

Komlitt & Co samlar författare och föreläsare, yrkesverksamma i offentlig sektor, för att dela med sig av sina insikter och erfarenheter. De är Komlitt.

Totalt 99 poster
Sida 1 av 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
20/3
Hans-Inge Persson
Vårdens organisationsmodell är hämtad från den massproducerande industrin med löpande bandet som produktionsmodell. Till och med vokabulären är hämtad därifrån; vårdproduktion, vårdflöden, vårdproduktivitet och så vidare. Det gör att vården administreras ihjäl samtidigt som personalen stressas sönder.
20/3
Johan Berger
Fem steg till en hälsosam relation och kommunikation mellan kollegorna på jobbet. Det tar tid och ni kommer att behöva klättra fram och tillbaka på stegen. För det är svårt med relation och kommunikation på arbetsplatsen.
13/3
Katarina Weiner Thordarson
Man brukar säga att ”kunden alltid har rätt”. Jag är inte övertygad om att det stämmer men jag agerar som om det vore så . Ofta har man ju inte facit förrän i efterhand.
13/3
Lars Gohde
Vad är det man gör i offentlig byråkrati? Många undrar och det är inte alltid så lätt att får en bild av vad det är som åstadkoms. Många gånger presenteras administrationen genom ett organisationsschema där man visar olika enheter. Enheterna kan ha namn som Sekretariat, Kansli och HR. Detta blir man ju inte mycket klokare av. Man kan ju pröva att tala om för sina barn vad det är man jobbar med. Det är ju inte det allra lättaste har jag märkt.
13/3
Eva Linér
Möjligheten att ha några att samtala med om vardagen på arbetet är ovärderligt. Det hjälper till att hantera stress och att få syn på vad man behöver förändra för att tillvaron ska fungera bra. Aldrig någonsin eller åtminstone inte på väldigt länge har det talats så mycket om samtal och reflektion på arbetsplatser som nu. Och inte på länge har vi haft så lite tid för det.
Totalt 99 poster
Sida 1 av 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Komlitt & Co

Vården administreras ihjäl samtidigt som den vårdande personalen stressas sönder.

Vårdens organisationsmodell är hämtad från den massproduc...
20/3

Fem steg till hälsosam relation och kommunikation på jobbet

Fem steg till en hälsosam relation och kommunikation mell...
20/3

Kunden har inte ansvar för bemötandet

Man brukar säga att ”kunden alltid har rätt”. Jag är inte...
13/3

Kvalitetsledningssystemet ger medarbetarna insikt

Vad är det man gör i offentlig byråkrati? Många undrar oc...
13/3