2022-11-09 11:08
Emma Holmström

– Jag ser väldigt positivt på att man tänker MI i skolvärlden. Dels då jag tycker att själva grunden i MI, MI-andan, är en fin grundförutsättning för att se varje elev och dess inneboende resurser. MI har länge använts för de som arbetar inom elevhälsan och möter eleverna i den situationen. På senare år har det spridit sig till fler områden i skolan och har visat sig ge fina effekter på att lyfta både personal och elever säger Malin.

Malin Stihl arbetar just nu med research inför en ny bok om Motiverande samtal i just skolan. Hon är utbildare och handledare och har i flera år arbetat med Motiverande samtal (MI) samt är medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) sedan 2016. Idag är hon metodgarant för MI hos Humana. Samtidigt handleder och utbildar hon internt och externt: hos Human, i socialtjänsten i olika kommuner och en del privata HVB-hem.

MI är en metod för att öka, i det här fallet, elevens egen motivation och ta hand om en eventuell ambivalens. En ambivalens som står i vägen för elevens utveckling och framsteg.

– Detta har man stor nytta av då man i skolan möter elever med varierande motivation och grad av ambivalens. Att en elev får hjälp att hitta sina egna anledningar till förändring och hitta motivation för att klara av skolan är ju en riktig nyckelkomponent.

Fungerar MI särskilt bra för barn och unga?

– Jag vet att det i huvudsak har forskats och gjorts studier med goda resultat på vuxna, men enligt min erfarenhet och utifrån det arbetsområde jag kommer ifrån, så har jag goda belägg för att säga att det fungerar utmärkt med MI för barn och unga.

Givetvis måste man anpassa sitt sätt att prata och vara mer eller mindre påhittig med en specifik målgrupp, precis som man är i vanliga fall då man pratar med barn och unga.

– Men det jag ser som största fördelen, vilket jag ofta får höra från unga klienter, det är att de faktiskt känner att de blir lyssnade på.

Metoden MI är verkligen individcentrerad, vilket i sin tur innebär att man som samtalsledare är genuint nyfiken på att hitta den andres egna lösningar och idéer.

– Detta är något som många unga inte är vana vid. De är vana vid att vuxna talar om för dem hur de bör tänka och tycka och hur de bör agera. Om man som samtalsledare kan lära sig att ”sitta på händerna” i samtalet och dela expertrollen med eleven, då tror jag att man kan vara på väldigt god väg mot en fin arbetsallians på väg mot förändring.

Fördelar med MI i skolan

– Jag vet att det varit aktuellt med MI i skolan tidigare men kanske inte riktigt fått sådan genomslagskraft som jag tycker mig höra nu. Det är en positiv förändring som jag hoppas på att se mer av.

MI är en styrande metod där ni arbetar mot gemensamma mål, vilket passar utmärkt i skolan. Först behöver ni skapa gemensamma mål. Sedan ska du som pedagog fungera som en guide som visar alternativ för eleven att klara av att ta sig till sina mål.

– Jämför med att du anlitar en reseguide på din semester. Trixet är att vara guiden som inte bara säger vad den andre ska göra, inte heller går en bra guide efter och bara följer med, utan en bra reseguide tar reda på vad du är intresserad av, hur du fungerar, för att sedan kunna hjälpa dig att nå ditt mål på bästa sätt.

MI har visat sig extra effektivt med de elever som har lägre skolfrånvaro eller de som kallas hemmasittare. Det kan vara en utmaning att möta den målgruppen. Många av de eleverna känner sig inte sedda eller förstådda.

– Genom att använda sig av MI i sin kontakt med eleven, får hen känna sig sedd, lyssnad på och kanske till och med förstådd på riktigt. Metoden MI är ett bra verktyg för att skapa allians, vilket i sin tur är en bra förutsättning för att hitta sin inre motivation och viljan till en förändring.

Svårigheter vid implementering av Motiverande samtal (MI) i skolan

Man behöver tålamod och vilja som organisation när det kommer till implementeringen. En organisation behöver avsätta både tid för utbildning och tid till implementeringens ibland skakiga vägar.

– Utan att vara någon expert på skolområdet så kan jag tänka mig att det finns traditioner och gamla förhållningssätt som kan vara svåra att ta sig ur, även om viljan till det finns. Detta är inte unikt för skolan måste jag bara tillägga, det ÄR svårt med förändringar och att anamma ett nytt förhållningssätt och att lära sig en ny metod innebär ofta att man får lära om och vara i förändring. Både som enhet och som individ.

En sak som kan fungera för många organisationer är att man har avsatta tider med jämna mellanrum där man kan få handledning och vidareutbildning i sin metod. Om man tänker utifrån individnivå, så behöver man våga. Man måste våga testa innan man kan bli bra på något. Och det måste man ges utrymme till.

– En sak som jag tycker är häftigt med MI är att man ganska snabbt får feedback från den som man pratar med om man är på rätt väg eller om man exempelvis har gått för fort fram eller om man har missförstått. Så det bästa är att våga testa och vara lyhörd för den feedback man får.

Malin Stihl

 

Om Malin Stihl: Malin är självklart medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) sedan 2016. Hon utbildar och handleder inom MI. På sistone har hon gjort en hel del MI-utbildningar riktade till de som arbetar inom LSS, vilket har varit spännande! Hon blev nyss klar med sin grundutbildning till samtalsterapeut med grund i psykodynamisk terapi.