2018-06-12 09:33
Malin Stihl

Samtalsledare i motiverande samtal ser till att takt och ton stämmer överens

Att arbeta med motiverande samtal, MI som metod är ofta jämfört med att dansa. MI är en samtalsmetod som bygger på en ömsesidig respekt, en allians och ett partnerskap. Precis som en dans. Samtalsledaren bjuder upp och med det frågar hen om hen är betrodd att föra samtalet. Sedan måste vi komma överens om vilken dans vi ska dansa tillsammans. Det går inte att den ene dansar vals och den andre dansar cha-cha. Vi måste dansa till samma takt och ton.
Samtalsledaren tar ett stadigt tag om partnern och för respektfullt ut på dansgolvet. Ramarna är satta och målet är uttalat. Vi ska genomföra en vals tillsammans – jag för, men vi dansar tillsammans, vilket innebär att jag anpassar mina steg när jag följer dig.

När du som samtalsledare skapar en allians i ett samtal eller i ett förändringsarbete så frågar du också om lov och leder samtalet i den takt och ton som spelas. Du börjar med att ta reda på var personen befinner sig och styr och leder sedan därifrån.

Om vi som samtalsledare går in för fort och styr samtalet så kommer vår samtalspartner att bromsa. Om vi inte är uppmärksamma på det och backar så kan vi hamna i en argumentation där vår samtalspartner tar parti mot en förändring. Det blir som en brottningsmatch istället för en dans. Det är precis som när vi i privatlivet kanske uttalar en önskan om att göra en förändring – låt oss säga att vi berättar att vi funderar på att börja träna. Ofta så får vi vid ett sådant tillfälle en mängd råd om hur vi ska gå till väga för att lyckas med vårt nya liv. Ganska snabbt kommer vi på argument för att inte genomföra förändringen och vi pratar oss bort från något som kanske faktiskt var en god idé från början.

Så mer dans och mindre brottning så blir du en bättre samtalspartner.