2022-09-08 15:43
Komlitt

Vet du vilken den vanligaste utmaningen mötesledare säger sig ha är? Att få i gång engagemanget hos mötesdeltagarna. Och engagemanget, det måste du som mötesledare tända! Men hur?

Pratbubblor i ring

Kommunicera tydligt ut syftet med mötet innan mötet.

 

Hand som vinkar

Se och bekräfta dina mötesdeltagare direkt när de kommer in i rummet.

 

Gå utanför PPVåga gå utanför PowerPoint-presentationen du ändå tänker mejla ut efteråt.

 

Be om reflektionerFråga mötesdeltagarna vad de tycker och tänker om frågorna du lyfter under mötet. Om du inte vill ha deras åsikter och reflektioner, varför har du ens bjudit in till mötet?

 

EVa Hemström, Vis kommunikation

Eva Hemström, Vis kommunikation, ger råden ovan till mötesledare som vill lära sig skapa meningsfulla möten, som är effektiva och tillför något till deltagarna och verksamheten. Enligt Evas kartläggningar satt tjänstepersoner i möten i totalt 39 dagar under 2021. Det är en arbetsvecka. Det är 315 timmar per år. Men är det möten med mening? Tveksamt. 50 % av alla möten vi satt i under 2021 upplevde vi som meningslösa (gr8ermeetings.se). Men du kan göra något åt det! Börja med Evas råd ovan.

 

 

Jaha, du vill bli en ännu bättre mötesledare?

Vad bra! Då är du antagligen någon som regelbundet håller i möten. Du har det yttersta ansvaret för att de blir meningsfulla.

Ta dina första steg med Evas e-kurs Möten med mening. E-kursen är en verktygslåda där du får teorier, verktyg och göra praktiska övningar. Varje avsnitt innehåller en uppgift – något du ska reflektera öker, skriva ner eller träna på.

E-kursen Möten med mening

Vad e-kursen kräver av dig som mötesledare? Att du investerar tid i att göra övningarna ordentligt. Då fastnar dina nya kunskaper bäst och blir en del av ditt mindset, din kompetens.

Den är utformad enligt Komlitts pedagogiska principer – med bland annat korta avsnitt, multimodala övningar och . Takten styr du själv, från start till slut. Med vi tror att du behöver lägga cirka 25 minuter per avsnitt.

Kom ihåg! Syftet med mötet du bjuder in till ska vara uttalat innan dina deltagare kommer dit och de ska känna att du tycker det är riktigt bra att de är där!