Mikkel Eriksen, Thomas Fischer, Lasse Mønsted

De tre författarna arbetar alla på företaget Valcon som bl.a. har specialiserat sig på lean.

Mikkel Eriksen är chefkonsult. Han har tidigare arbetat som managementkonsult inom finans, handel, industri och den offentliga sektorn.

Thomas Fischer är direktör. Han har tidigare arbetat som managementkonsult med effektivisering och affärsutveckling, bl.a. inom handel och iT.

Lasse Mønsted är chefkonsult. Han har tidigare arbetat som managementkonsult inom finans, industri, sjukvård och tjänstesektorn.

Välj bland expertens e-kurser och böcker

  • Mikkel Eriksen, Thomas Fischer, Lasse Mønsted
    249 kr